25 maart 2020

Alimentatie en Corona

Het ziet er naar uit dat het Corona-virus niet alleen voor veel gezondheidsmalaise zorgt, maar ook voor financiële ellende. Daardoor kunnen zowel ondernemers als werknemers mogelijk geconfronteerd kunnen worden met een aanzienlijke inkomensachteruitgang.

Of u nu alimentatiebetaler of -ontvanger bent, een inkomensachteruitgang kan gevolgen hebben voor de hoogte van het bestaande alimentatiebedrag. Dat geldt zowel voor kinder- als partneralimentatie. Want de alimentatie is immers (ooit) vastgesteld op basis van het inkomen van de alimentatieplichtige en de alimentatieontvanger.

Wijziging alimentatie door inkomensachteruitgang

Als bij één van u beiden of bij u beiden sprake is van een substantiële inkomensachteruitgang, dan kan dat reden zijn om het alimentatiebedrag te wijzigen. Die wijziging kan een verlaging of een nihilstelling (‘bedrag wordt nul’) inhouden als de alimentatieplichtige het oorspronkelijke bedrag niet meer kan betalen. Maar stel dat degene die partneralimentatie ontvangt er in salaris op achteruit gaat, dan kan het ook tot een verhoging van de partneralimentatie leiden.

Werknemers

Bent u een werknemer dan is de omvang van uw inkomensverlies ten gevolge van een ontslag al snel duidelijk en dus goed te berekenen.

Ondernemers

Dat is anders als u een ondernemer bent. Dan fluctueert uw inkomen eigenlijk altijd. Zeker als u een IB-ondernemer bent, zoals een zzp-er. Dan is het gebruikelijk dat uw inkomen wordt vastgesteld op basis van uw gemiddelde inkomsten gedurende een langere periode, meestal drie jaren. Maar stel dat u ten gevolge van het Corona-virus met een acute inkomensachteruitgang wordt geconfronteerd waardoor u te weinig liquiditeit heeft om de geldende alimentatie te blijven betalen. Dan is het niet mogelijk om eerst eens rustig af te wachten voordat u kunt aantonen wat de nadelige gevolgen van deze economische recessie voor u zijn.

Stel elkaar op de hoogte!

Als u ziet aankomen dat u de alimentatie de komende tijd niet meer (volledig) kunt betalen of dat u juist behoefte heeft aan een hogere (partner)alimentatie vanwege inkomensverlies, dan adviseren wij u om uw ex-partner zo snel mogelijk daarvan schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail, op de hoogte te stellen en om te proberen in onderling overleg tot een aanpassing van de alimentatie te komen. Al is het maar voor een periode van een paar maanden. U kunt daaraan dan eventuele afspraak verbinden dat als achteraf blijkt dat uw inkomensachteruitgang gelukkig meeviel, de wijziging met terugwerkende kracht (gedeeltelijk) teniet wordt gedaan.

Denk vooruit

Juist door tijdig met elkaar te overleggen en proberen begrip te hebben voor de situatie van de ander, kunt u hopelijk een vervelende en kostbare alimentatieprocedure bij de rechter voorkomen.

Mocht het overleg niets opleveren dan is het verstandig om snel contact met ons op te nemen. Want de datum van indiening van een verzoek wijziging alimentatie geldt vaak als ingangsdatum voor de nieuwe alimentatie.

Meer informatie

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via kantoor in Leiden op 071-5124443 of een e-mail sturen naar familie@lgga.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bel: 0172-503250