21 oktober 2019

Ex-werkgever als referent

Stelt u zich eens voor: u bent HR-manager bij een ziekenhuis en u wordt gebeld door een potentiële nieuwe werkgever van een verpleegkundige die een paar maanden geleden (op een niet zo'n leuke manier) afscheid heeft genomen van 'uw' ziekenhuis. U zou de potentiële nieuwe werkgever van alles kunnen vertellen over de betreffende verpleegkundige. Maar, staat het een ex-werkgever eigenlijk volledig vrij om informatie over een ex-werknemer te delen met een (potentiële) nieuwe werkgever?

Juridisch kader

De arbeidsrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek laten zich niet uit over het geven van (negatieve) referenties. Het speelveld wordt gekleurd door meer algemene bepalingen, zoals:

  • De postcontractuele werking van het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW);
  • De reflexwerking van artikel 7:656 BW over het schriftelijke getuigschrift;
  • Het recht op informationele privacy (afgeleid uit artikel 10 GW, artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR).

Sinds 25 mei 2018 staat het een referent bovendien op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet vrij om persoonsgegevens over zijn ex-werknemer te delen zonder dat daarvoor een grondslag in de AVG bestaat. Wanneer een ex-werknemer zelf besluit om zijn ex-werkgever als referent aan te wijzen, geeft hij toestemming voor het afgeven van zijn persoonsgegevens en gegevens over zijn functioneren. Daarmee is de grondslag 'toestemming' uit de AVG gegeven.

Het op eigen initiatief van de ex-werkgever (zonder toestemming van de ex-werknemer) verschaffen van (negatieve) informatie over een ex-werknemer leidt in beginsel tot onrechtmatigheid en kan leiden tot het moeten voldoen van een schadevergoeding.

Kortom: wees gewaarschuwd ex-werkgever!

Contact

Advies nodig over arbeidsrecht? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten.

16 juni 2022

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.
Bel: 0172-503250