02 maart 2020

Gemeenschappelijke bankrekening maar ex-echtgenoot heeft geen recht op saldo

Als u getrouwd bent buiten gemeenschap van goederen en u heeft een en/of rekening bij een bank, moet het saldo in geval van echtscheiding dan altijd gedeeld worden? Uit de onderstaande uitspraak blijkt van niet.

Als u getrouwd bent buiten gemeenschap van goederen en u heeft een en/of rekening bij een bank, moet het saldo in geval van echtscheiding dan altijd gedeeld worden? Uit de onderstaande uitspraak blijkt van niet.

Huwelijksvoorwaarden

Het ging om een stel die in 1989 getrouwd zijn na het maken van huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden was afgesproken dat door het huwelijk het vermogen niet gemeenschappelijk werd ('wat van mij is, blijft van mij, wat van jou is, blijft van jou') en dat er aan het einde van het jaar of het aan einde van het huwelijk niet afgerekend hoefde te worden. (Dit heet ook wel 'koude uitsluiting'.)

De vrouw had al vermogen toen zij in 1989 met de man trouwde en dit stond, net als bij de man, op haar eigen bankrekening. In 2007 hebben partijen nieuwe bankrekeningen geopend omdat de vrouw niet handig was met computer en apps en het steeds vaker nodig was om te kunnen internetbankieren. De vrouw heeft toen twee nieuwe bankrekeningen geopend en haar gehele vermogen daarop gestort. De vrouw heeft de man tot die rekeningen gemachtigd, waardoor deze rekeningen ‘en/of rekeningen’ zijn geworden. De vrouw wist niet beter dan dat partijen elkaar over en weer hadden gemachtigd tot elkaars bankrekeningen omdat dit praktisch was bij ziekte of om te kunnen internetbankieren ten behoeve van de ander.

Wie is eigenaar van het saldo?

In het kader van de echtscheiding vraagt de man de rechtbank en later ook het hof, om te bepalen dat de vrouw hem de helft van het saldo op de en/of rekeningen moet geven omdat het, zo stelt hij, gemeenschappelijke rekeningen zijn.

Het hof denkt daar anders over: 'De tenaamstelling van een bankrekening betreft de verhouding tussen de bank en de rekeninghouder(s). Het geeft aan wie over het saldo op een rekening kan beschikken. Het zegt echter nog niet wie gerechtigd is tot het saldo op een bankrekening.' Oftewel, in de driehoek met de bank mogen de man en de vrouw opnames doen, maar dat zegt niets over de vraag wie 'eigenaar' is van de gelden.

Het hof oordeelt dat de man niet medegerechtigd is tot de saldi, het geld is alleen 'eigendom' van de vrouw. Want:

  • De saldi bestaan uitsluitend uit het privévermogen van de vrouw.
  • De genoemde bankrekeningen zijn in 2007 geopend en zijn feitelijk de voortzetting van de bankrekeningen op naam van de vrouw.
  • De omzetting van enkel “op naam van de vrouw” naar “en/of” is om praktische redenen gebeurd, niet om vermogen te verschuiven van de vrouw naar de man.
  • Uit bankafschriften blijkt dat de saldi op de rekeningen van de vrouw elk jaar stegen en dat de saldi gevoed zijn met vermogen van de vrouw, in ieder geval vanaf 2012 en dat er in de jaren 2012 tot en met 2017 nooit inkomen of vermogen van de man op de rekening binnenkwam.

Denk vooruit

Heeft u vragen over de financiële kant van een echtscheiding, bijvoorbeeld over de verdeling van het vermogen, partneralimentatie of pensioen? Als u getrouwd bent of samenwoont, als ondernemer of als partner van een ondernemer: u kunt contact opnemen met Maya Perfors(vestiging Leiden). Dat kan telefonisch (071-5124443) of per e-mail (familie@lgga.nl). Zij staan u graag te woord.

Auteur
Mr. M. (Maya) Perfors

Advocaat

Bel Maya Perfors