18 juli 2019

Internationale scheiding

Stel u bent in het buitenland gehuwd, of één van u heeft niet de Nederlandse nationaliteit, of u heeft beiden niet de Nederlandse nationaliteit. Dan is er een kans dat op uw huwelijksvermogen niet Nederlands, doch buitenlands recht van toepassing is.

Welk recht van toepassing zal zijn, is dan met name afhankelijk van de huwelijksdatum, van ieders nationaliteit en/of van het land waar u samen na de huwelijkssluiting bent gaan wonen. Echter ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen.

Om te voorkomen dat er bij een echtscheiding onduidelijkheid ontstaat over de vraag welk recht op het huwelijksvermogen van toepassing is, kunt u met uw partner het beste huwelijksvoorwaarden maken en daarin een keuze maken voor het recht van een bepaald land dat u op het huwelijksvermogen wilt toepassen. Dat wordt een rechtskeuze genoemd.

Is er door u en uw partner geen rechtskeuze gemaakt en ontstaat er een geschil over een onderwerp dat uw huwelijksvermogen betreft dan zal dus eerst uitgezocht moeten worden volgens welk recht dat geschil opgelost moet worden. De uitkomst kan namelijk sterk van land tot land verschillen. Volgens Nederlands recht geldt bijvoorbeeld de wettelijke gemeenschap van goederen indien u voor 1 januari 2018 bent gehuwd en er geen huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. Bent u na 1 januari 2018 gehuwd of zijn na die datum huwelijkse voorwaarden omgezet in een gemeenschap van goederen dan geldt er in Nederland een beperkte gemeenschap van goederen. Er zijn echter veel landen die geen huwelijksgemeenschap kennen, zoals wij die in Nederland kennen. Het is dan ook belangrijk dat nauwkeurig wordt uitgezocht welk recht op uw huwelijksvermogen van toepassing is als u bij een scheiding uw huwelijksvermogen met uw partner moet afwikkelen.

Zoals gezegd speelt de huwelijksdatum een belangrijke rol bij de vraag hoe bepaald moet worden welk recht op de afwikkeling van uw huwelijksvermogen van toepassing is. Dat worden de conflictregels genoemd.

Als u bijvoorbeeld bent getrouwd voor 23 augustus 1977 dan kunnen er weer andere conflictregels gelden dan als u voor 1 september 1992 bent gehuwd of na die datum maar wel voor 29 januari 2019.

Voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dat dateert van 29 januari 2019 of latere datum gelden de conflictregels volgens de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht (Verordening (EU) 2016/1103 voor gehuwden en 2016/1104 voor geregistreerd partners). Op grond van deze Verordening zal de Nederlandse rechter ook moeten nagaan of hij wel bevoegd is om te oordelen in een huwelijksvermogensrechtelijke zaak die op of na 29 januari 2019 bij hem aanhangig is gemaakt (de rechtsmacht).

Contact

Gaat u scheiden en heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap een internationaal karakter dan doet u er goed aan om zich te laten adviseren door een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze familierechtadvocaten. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Bel: 0172-503250