17 maart 2022

Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.

De essentie van het Didam-arrest

In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheidslichamen, op grond van het gelijkheidsbeginsel, mededingingsruimte moeten bieden aan potentiële gegadigden bij privaatrechtelijke transacties zoals gronduitgifte. Dit betekent dat het overheidslichaam in beginsel een selectieprocedure moet organiseren, waarin aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria een contractspartner wordt verkozen. Hierbij dient een passende mate van openbaarheid gewaarborgd te worden door tijdig verstrekken van informatie over:

 • de beschikbare onroerende zaak,
 • de selectieprocedure,
 • het tijdsschema,
 • de toe te passen selectiecriteria.

De Hoge Raad heeft in het arrest ook een uitzondering geformuleerd op de selectieprocedure, de zogenaamde tenzij-clausule. De selectieprocedure is verplicht tenzij aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria kan worden vastgesteld dat sprake is van slechts één gegadigde. Deze vaststelling dient tijdig gemotiveerd te worden in een openbare aankondiging.

Webinars

Gezien de vele vragen die spelen rondom het Didam-arrest, heeft La Gro Geelkerken drie webinars georganiseerd. Hierin is aandacht besteed aan verschillende kwesties die spelen rondom het arrest, zoals de mogelijke gevolgen voor overeenkomsten die strijdig zijn met het arrest en de uitzonderingen op de verplichte selectieprocedure. Tevens zijn enkele voorbeelden uit de praktijk besproken.

 1. Webinar 25 januari 2022: terugkijk link / PowerPoint presentatie.  
 2. Webinar 17 maart 2022: terugkijk link / PowerPoint presentatie.
 3. Webinar 17 mei 2022: terugkijk link / PowerPoint presentatie.
 4. Webinar 12 juli 2022: terugkijk link / PowerPoint presentatie.
 5. Webinar 20 oktober 2022: terugkijk link / PowerPoint presentatie.
 6. Webinar 6 juni 2022
 7. Webinar 2 mei 2023: terugkijk link / PowerPoint presentatie
 8. Webinar 9 oktober 2023: terugkijk link / PowerPoint presentatie.

Na het eerste webinar hebben wij een uitgebreide Q&A samengesteld, die treft u hier: Q&A naar aanleiding van het eerste webinar

Artikelen

Naast webinars hebben wij meerdere artikelen geschreven over het Didam-arrest:

 1. De gronduitgifte van overheidslichamen aan banden gelegd - Het Didam-arrest
 2. Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten geeft eerste oordeel aan de hand van Didam-arrest
 3. ‘Didam-doorbraak’: koopovereenkomst uit 2020 mag niet ten uitvoer worden gelegd wegens strijd met gelijkheidsbeginsel
 4. Didam-arrest ook van toepassing op bevoegdheden gemeenteraad in het besluitvormingsproces
 5. Staatsteun en het Didam-arrest: een ondergeschoven kindje
 6. Didam-arrest: omstandigheden van het geval zijn beslissend
 7. Zittende huurders de enige serieuze gegadigden in Didam-kwesties?
 8. Didam: (n)iets aan de hand?

Uitspraken

Het Didam-arrest:
HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778 

Hieronder vindt u een overzicht van alle uitspraken die relevant zijn voor de gronduitgifte door overheidslichamen naar aanleiding van het Didam-arrest:

Informatie vanuit de overheid

 

Auteur
Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Advocaat & Partner

Auteur
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Advocaat & Partner

Bel Pieter van den Oord

Artikelen over het Didam-arrest