17 maart 2022

Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.

De essentie van het Didam-arrest

In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheidslichamen, op grond van het gelijkheidsbeginsel, mededingingsruimte moet bieden aan potentiële gegadigden bij privaatrechtelijke transacties zoals gronduitgifte. Dit dient in beginsel door middel van een selectieprocedure te geschieden, waarin aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria een contractspartner wordt verkozen. Hierbij dient een passende mate van openbaarheid gewaarborgd te worden door tijdig verstrekken van informatie over de beschikbare onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdsschema en de toe te passen selectiecriteria.

De Hoge Raad heeft in het arrest ook een uitzondering geformuleerd op de selectieprocedure, de zogenaamde tenzij-clausule. De selectieprocedure is verplicht tenzij aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria kan worden vastgesteld dat sprake is van slechts één gegadigde. Deze vaststelling dient tijdig gemotiveerd te worden in een openbare aankondiging.

Webinars

Gezien de vele vragen die spelen rondom het Didam-arrest, heeft La Gro Geelkerken drie webinars georganiseerd. Hierin is aandacht besteed aan verschillende kwesties die spelen rondom het arrest, zoals de mogelijke gevolgen voor overeenkomsten die strijdig zijn met het arrest en de uitzonderingen op de verplichte selectieprocedure. Tevens zijn enkele voorbeelden uit de praktijk besproken.

U kunt het derde webinar (17 mei 2022) hier terugkijken. De bijbehorende presentatie treft u hier: PowerPoint webinar 17 mei 2022

U kunt het tweede webinar (17 maart 2022) hier terugkijken. De bijbehorende presentatie van dit webinar vindt u hier: Powerpoint webinar 17 maart 2022

Het eerste webinar (25 januari 2022) kunt u hier terugkijken. De presentatie van dit webinar kunt u hier downloaden: Presentatie webinar Didam-arrest 25 januari 2022 

Na dit eerste webinar hebben wij een uitgebreide Q&A samengesteld, die treft u hier: Q&A naar aanleiding van het eerste webinar

Artikelen

Naast webinars hebben wij meerdere artikelen geschreven over het Didam-arrest:

Didam-arrest ook van toepassing op bevoegdheden gemeenteraad in het besluitvormingsproces

‘Didam-doorbraak’: koopovereenkomst uit 2020 mag niet ten uitvoer worden gelegd wegens strijd met gelijkheidsbeginsel

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten geeft eerste oordeel aan de hand van Didam-arrest

Uitspraken

Hieronder vindt u een overzicht van alle uitspraken die relevant zijn voor de gronduitgifte door overheidslichamen naar aanleiding van het Didam-arrest:

Informatie vanuit de overheid

 

Auteur
Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Advocaat & Partner

Auteur
Mr. D. (Dewi) Britsemmer

Advocaat

Auteur
Mr. H.N.T. (Niek) Hoogwout

Advocaat & Partner

Auteur
Mr. M.C.B. (Monika) Beck

Juridisch medewerker

Bel Pieter van den Oord