10 mei 2021

Uitstellen van loonsverhoging vanwege corona, mag dat?

Stel, u heeft een loonsverhoging in het vooruitzicht gesteld aan uw werknemers. Vanwege de pandemie wordt u als ondernemer getroffen en eigenlijk kan een loonsverhoging er financieel niet uit dit jaar. Mag u dan de loonsverhoging aan uw werknemers uitstellen? Volgens de kantonrechter te Rotterdam mag dat onder bepaalde omstandigheden. In dit blog gaan we in op de uitspraak van de kantonrechter en de gevolgen voor ondernemers. De centrale vraag is of de werkgever vanwege financiële omstandigheden, veroorzaakt door de coronapandemie, maatregelen mocht treffen die de arbeidsvoorwaarden van haar personeel raken. Het gaat om de volgende drie maatregelen: Op een later moment invoeren van procentuele loonsverhogingen; Geen opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen over de tweede helft van 2020; Verplicht opnemen van vakantie-uren.

Eenzijdig wijzigingsbeding

De arbeidsovereenkomsten bevatten een eenzijdig wijzigingsbeding (artikel 7:613 BW). Het gaat bij de toepassing van artikel 7:613 BW om een belangenafweging, waarbij geldt dat een arbeidsovereenkomst alleen ten nadele van de werknemer kan worden gewijzigd wanneer voldoende zwaarwegende belangen aan de zijde van de werkgever dat rechtvaardigen.

Het belang van de werkgever is van bedrijfseconomische aard. Door de loonsverhoging uit te stellen en een deel van de vakantiedagen af te schrijven, dan wel de opbouw ervan te beperken, kon de werkgever op korte termijn haar liquiditeitspositie verbeteren. De OR heeft ingestemd met de eenzijdige wijziging.

Geen permanente wijziging

Voor wat betreft de uitgestelde procentuele loonsverhogingen leidt een belangenafweging volgens de kantonrechter tot de conclusie dat de acute financiële problemen die de werkgever ondervindt door de coronapandemie zwaarder dan de belangen van de werknemers. De werknemers worden door het uitstellen van de loonsverhoging weliswaar in hun (toekomstige) financiële positie aangetast, maar van een ‘loonoffer’ is geen sprake. Daarbij speelt mee dat de werknemers een deel van de loonsverhoging die per april 2020 zou worden ingevoerd reeds per december 2019 hebben ontvangen en dat het geen permanente wijziging betreft, maar een eenmalige, tijdelijke maatregel. Tot slot weegt mee dat de OR, na raadpleging van een deskundige, heeft ingestemd met de maatregelen.

Opbouw en opnemen vakantiedagen

Met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen en het verplicht opnemen daarvan ligt dit anders. Uit Richtlijn 2003/88/EG en daarop gebaseerde rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat vakantie als een belangrijke arbeidsvoorwaarde moet worden beschouwd en dat werknemers recht hebben op recuperatie (herstellen), om hun werk optimaal te kunnen blijven vervullen. Het belang van de werknemers om de vakantiedagen op te nemen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben en niet op aanwijzen van de werkgever moet zwaarder wegen dan het financiële belang van de werkgever.

Met goede argumenten c.q. zwaarwegende belangen is het voor werkgevers dus mogelijk om (toekomstige) arbeidsvoorwaarden van uw werknemers te wijzigen.

Contact

Heeft u vragen over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, al dan niet wegens de Corona-pandemie? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten, zij helpen u graag verder.

22 februari 2024

Wanneer kun je als werkgever schade op de werknemer verhalen?

In de newsflash bespreken we de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het concurrentiebeding en een aantal actuele uitspraken. De uitspraak van de week gaat over een werkgever die maar liefst 127 miljoen dollar aan schadevergoeding op de werknemer probeerde te verhalen. Welke lat geldt voor het verhalen van schade op de werknemer? En welke tips hebben wij voor werkgevers?
22 februari 2024

Wanneer kun je als werkgever schade op de werknemer verhalen?

In de newsflash bespreken we de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het concurrentiebeding en een aantal actuele uitspraken. De uitspraak van de week gaat over een werkgever die maar liefst 127 miljoen dollar aan schadevergoeding op de werknemer probeerde te verhalen. Welke lat geldt voor het verhalen van schade op de werknemer? En welke tips hebben wij voor werkgevers?
Bel: 0172-503 250