Datum faillissement: 17 maart 2009

Stichting Meavita Hulp

Kenmerk: 09.dha.09.189.F.1317.1.21
Insolventienummer: F.09/09/189

Rechter commissaris: mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers
Rechtbank: Den Haag

Curator