Datum faillissement: 12 juli 2005

Van Oudenallen Beheer B.V.

Kenmerk: 09.dha.05.740.F.1317.1.21
Insolventienummer: F.09/05/740

Rechter commissaris: mr. H.J. van Harten
Rechtbank: Den Haag

Curator