Alwin Farahani

Alwin Farahani is sinds 2021 advocaat bij La Gro Geelkerken. Voordien werkte hij reeds enkele jaren als advocaat bij een middelgroot kantoor in Leiden en daarnaast als jurist bij een juridische dienstverlener in Zoetermeer met een nichepraktijk. Alwin is gespecialiseerd in het vastgoed-, bouw- en aanbestedingsrecht en behartigt de belangen van gemeenten en vastgoedontwikkelaars. Naast het voeren van een adviespraktijk procedeert hij regelmatig voor cliënten. Alwin is een betrokken advocaat met oog voor de belangen van de cliënt. Hij kijkt verder dan alleen het juridische om een oplossing te vinden die het meest wenselijk is voor zijn cliënten. In dat verband benadert hij juridische vraagstukken en geschillen met een creatieve blik. In zijn vrije tijd maakt Alwin graag muziek en doet hij aan fitness.

Specialisaties

  • Vastgoedrecht 
  • Bouwrecht 
  • Aanbestedingsrecht 

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2016, Master Civiel recht (Universiteit Leiden) 
  • 2014, Bachelor Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden) 
  • 2014, Practicum Musicae klarinet (Koninklijk Conservatorium Den Haag) 
  • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 

Recente dossiers

  • Adviseren en procederen inzake een bouwgeschil en de schending van contractuele bouwafspraken in Noord-Holland; 
  • Opstellen overeenkomsten voor een vastgoedontwikkelaar in het kader van de aankoop van percelen grond in Leiden; 
  • Procederen bij de Raad van State inzake de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in Den Haag. 
Contactgegevens
Mr. A.M. (Alwin) Farahani

Specialist Vastgoedrecht & Aanbestedingsrecht

De oplossing van een geschil ligt in mijn optiek in het komen tot de kern van ieders belang. Dat is het belangrijkste vertrekpunt om tot een bevredigend resultaat te komen en daar ligt voor mij de uitdaging.
Alwin Farahani
Advocaat

Publicaties van Alwin Farahani

14 december 2021
De gronduitgifte van overheidslichamen aan banden gelegd
Op 26 november jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat zijn nu precies de (on)mogelijkheden voor overheidslichamen bij het verkopen van grond aan ontwikkelaars? Betekent dit het einde van de onderhandse verkoop? Dit artikel bespreekt de juridische en praktische implicaties van het arrest.
12 april 2022
‘Didam-doorbraak’: koopovereenkomst uit 2020 mag niet ten uitvoer worden gelegd wegens strijd met gelijkheidsbeginsel
Sinds de Hoge Raad op 26 november 2021 het Didam-arrest heeft gewezen, bestaat veel onduidelijkheid omtrent de gevolgen van dit arrest voor de rechtspraktijk. Met name zijn veel vragen gerezen over hoe het arrest zich verhoudt in relatie tot reeds vóór het arrest gesloten overeenkomsten en bestaande rechten. Op 18 maart 2022 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan met betrekking tot de gevolgen van het Didam-arrest voor bestaande overeenkomsten. Wat deze gevolgen precies zijn, zetten wij voor u uiteen in dit artikel.
17 maart 2022
Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.
Bel Alwin Farahani