Anke van de Laar

Anke is sinds 1998 advocaat en werkt sinds 2019 bij La Gro Geelkerken. Zij adviseert en procedeert (hoofdzakelijk voor gemeenten) over uiteenlopende zaken op het gebied van het bestuursrecht waaronder omgevingsrecht, de Wet open overheid (Woo) maar ook privacyrecht. Anke heeft zelf een aantal jaren bij een grote gemeente gewerkt en ervaart dat als een voordeel bij haar advisering van gemeenten. Zo is zij goed thuis in politiek gevoelige dossiers. Anke is een betrokken teamplayer en een ideale sparringpartner, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Ze heeft een pragmatische instelling en heeft oog voor detail.

Specialisaties

 • Ondermijning
 • Privacy recht
 • Woo
 • Bestuurs(proces)recht
 • Omgevingsrecht
 • Handhaving

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 1995, Rijksuniversiteit Leiden, Nederlands Recht
 • 2002, Instituut voor Bouwrecht, Publiekrechtelijke Bouwrecht
 • 2011, Instituut voor Bouwrecht, Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • 2006-2011, juridisch adviseur bij een grote gemeente
 • 2017 , Tilburg University, Post doctorale specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBRA)
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Privacyrecht (VPR)
 • Docent Omgevingswet bij Segment opleidingen

Recente dossiers

 • Adviseren van (en procederen namens) overheden op het gebied van privacy en ondermijning.
 • Adviseren van (en procederen namens) overheden over de APV, de Gemeentewet en de Woo
 • Ruimtelijk bestuursrecht: adviseren en procederen over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen hoofdzakelijk ten behoeve van overheden onder meer ten aanzien van transformatiegebieden en herstructurering woonwagen- en woonbotenlocaties. 
 • Handhaving: adviseren en procederen over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en invorderingsbesluiten. 
Contactgegevens
Mr. A.M. (Anke) van de Laar

Specialist Overheid & Privacy en gegevensbescherming (AVG)

Artikelen van Anke van de Laar

Bel Anke van de Laar