Anke van de Laar

Anke is sinds 1998 advocaat en werkt sinds 2019 bij La Gro Geelkerken. Zij adviseert en procedeert (hoofdzakelijk voor gemeenten) over uiteenlopende zaken op het gebied van het bestuursrecht waaronder omgevingsrecht, de Wob maar ook privacyrecht. Anke heeft zelf een aantal jaren bij een grote gemeente gewerkt en ervaart dat als een voordeel bij haar advisering van gemeenten. Zo is zij goed thuis in politiek gevoelige dossiers. Anke is een betrokken teamplayer en een ideale sparringpartner, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Ze heeft een pragmatische instelling en heeft oog voor detail. In haar vrije tijd fotografeert Anke graag. De focus ligt dan op macrofotografie.

Specialisaties

 • Bestuurs(proces)recht
 • Omgevingsrecht
 • Handhaving
 • Privacyrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 1995 Rijksuniversiteit Leiden, Nederlands Recht
 • 2002 Instituut voor Bouwrecht, Publiekrechtelijke Bouwrecht
 • 2011 Instituut voor Bouwrecht, Privaatrechtelijk Bouwrecht
 • 2006-2011 juridisch adviseur bij een grote gemeente
 • 2017 Tilburg University, Post doctorale specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBRA)
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Privacyrecht (VPR)
 • Docent Omgevingswet bij Segment opleidingen

Recente dossiers

 • Ruimtelijk bestuursrecht: adviseren en procederen over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen hoofdzakelijk ten behoeve van overheden onder meer ten aanzien van transformatiegebieden en herstructurering woonwagen- en woonbotenlocaties. 
 • Handhaving: adviseren en procederen over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en invorderingsbesluiten. 
 • Adviseren van (en procederen namens) overheden over de APV, de Gemeentewet en de Wob
 • Adviseren van (en procederen namens) overheden op het gebied van privacy en ondermijning.
Contactgegevens
Mr. A.M. (Anke) van de Laar

Specialist Overheid & Privacy en gegevensbescherming (AVG)

Artikelen van Anke van de Laar

Bel Anke van de Laar