Arjen Doelman

Arjen Doelman is advocaat sinds 2011 en vanaf 2014 werkzaam bij La Gro Geelkeren Advocaten op het gebied van het bouw-, aanbesteding- en vastgoedrecht. Arjen houdt zich met name bezig met het adviseren van en het procederen voor aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en overheden op het gebied van aan-/verkoop, ontwikkeling en realisatie van vastgoed en vastgoedprojecten. Hij adviseert zijn cliënten en waar nodig procedeert hij voor hen op het gebied van de totstandkoming en uitleg van vastgoedcontracten, in bouwrechtelijke geschillen en op het gebied van zakelijke rechten, aansprakelijkheidsrecht, eigendomsverkrijging/verlies van onroerende zaken door verjaring en het burenrecht Arjen heeft daarnaast ruime ervaring met het opstellen van en adviseren over aannemingsovereenkomsten, koopovereenkomsten en overeenkomsten met de overheid. Arjen is actief betrokken bij zijn cliënten, hij denkt met hen mee en hij bepaalt de juiste strategie om het doel van zijn cliënten te bereiken en problemen op te lossen.

Specialisaties

  • Vastgoed
  • Bouw
  • Overheid
  • Aanbestedingsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2011, Universiteit Utrecht (Privaatrecht)
  • 2018, Grotius Academie (Onroerend Goedrecht)
  • Lid van de Ronde Tafel Oude Rijn (RT 84)

Recente dossiers

  • Vastgoed: het adviseren en procederen op het gebied van aankoop/verkoop van vastgoed, ontwikkeling van vastgoedprojecten, totstandkoming en uitleg van vastgoed contracten, verjaring, erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht en het burenrecht; 
  • Bouwrecht: het adviseren van en procederen voor aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten op het gebied van bouwcontracten, meer- en minderwerk, algemene voorwaarden en op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht;
  • Overheid: het adviseren van en procederen voor overheden, woningbouwcorporaties, bouwers en ontwikkelaars bij de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid, grondexploitatieovereenkomsten, kostenverhaalsovereenkomsten, ontwikkelingsovereenkomsten, publiek-private samenwerking.
Contactgegevens
Mr. H.J. (Arjen) Doelman

Specialist Vastgoedrecht & Overheid

Dé uitdaging en mijn doel in iedere zaak is om mee te denken met mijn klanten, indien nodig problemen op te lossen en te komen tot de best mogelijke oplossing voor mijn cliënten, als het kan in overleg en anders via een gerechtelijke procedure.
Arjen Doelman
Advocaat, Partner
Bel Arjen Doelman