Coline Norde

Coline is sinds 2008 advocaat bestuursrecht. Zij behandelt met name zaken over het omgevingsrecht, handhaving en ondermijning. Coline denkt mee over (praktische) oplossingen, adviseert en – zo nodig –procedeert. Haar klantenkring bestaat voornamelijk uit overheden en bedrijven. Voordat Coline advocaat werd heeft zij acht jaar bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht gewerkt. Naast haar werk als advocaat geeft Coline les en schrijft zij onder meer annotaties voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). In haar vrije tijd gaat Coline graag naar het theater.

Specialisaties

 • Bestuurs(proces)recht
 • Omgevingsrecht
 • Handhaving
 • Ondermijning

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2001, Nederlands recht, afstudeerrichtingen bestuursrecht en privaatrecht
 • 2014, Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht en Milieurecht
 • Lid van de Vereniging voor bouwrecht
 • Lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Coördinator Bestuursrecht Netlaw
 • 2007-2021, Advocaat-redactielid bij het Advocatenblad
 • 2014-2021, Docent leerlijn bestuursrecht bij de Beroepsopleiding voor advocaten
 • 2021- heden Docent bij Segment Opleidingen
 • 2021-heden Annotator voor de StAB

Recente dossiers

 • Omgevingsrecht: Adviseren en procederen over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en planschades. 
 • Handhaving: Adviseren en procederen over lasten onder dwangsom of bestuursdwang, verjaring en invordering. Onder meer ten aanzien van rijksmonumenten en strijdig gebruik met het bestemmingsplan.  
 • Ondermijning: Adviseren en procederen op het gebied van openbare orde (de Gemeentewet of APV) en artikel 13b Opiumwet.
Contactgegevens
Mr. C.H. (Coline) Norde

Specialist Overheid

Ik bekijk een zaak graag uit meerdere invalshoeken, om waar mogelijk – en in het belang van cliënt - tot een minnelijke oplossing te komen.
Coline Norde
Advocaat

Artikelen van Coline Norde

Bel Coline Norde