Coline Norde

Coline werkt sinds 2008 bij La Gro Geelkerken en is advocaat en partner. Coline denkt mee over (praktische) oplossingen, adviseert en procedeert over uiteenlopende zaken op het gebied van het bestuursrecht. De focus van haar praktijk ligt op het omgevingsrecht, handhaving en ondermijning. Haar klantenkring bestaat uit gemeenten en andere overheden. Daarnaast staat zij ontwikkelaars en woningbouwcorporaties bij. Voordat Coline advocaat werd, heeft zij acht jaar bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Utrecht gewerkt. Naast haar werk als advocaat is zij docent en schrijft zij annotaties voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB).

Specialisaties

 • Bestuurs(proces)recht
 • Omgevingsrecht
 • Handhaving
 • Ondermijning

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2001, Nederlands recht, afstudeerrichtingen bestuursrecht en privaatrecht
 • 2014, Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordeningsrecht en Milieurecht
 • Lid van de Vereniging voor bouwrecht
 • Lid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Coördinator Bestuursrecht Netlaw
 • 2007-2021, Advocaat-redactielid bij het Advocatenblad
 • 2014-2021, Docent leerlijn bestuursrecht bij de Beroepsopleiding voor advocaten
 • 2021- heden Docent bij Segment Opleidingen
 • 2021-heden Annotator voor de StAB

Recente dossiers

 • Omgevingsrecht: Adviseren en procederen over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en planschades. 
 • Handhaving: Adviseren en procederen over lasten onder dwangsom of bestuursdwang, verjaring en invordering. Onder meer ten aanzien van rijksmonumenten en strijdig gebruik met het bestemmingsplan.  
 • Ondermijning: Adviseren en procederen op het gebied van openbare orde (de Gemeentewet of APV) en artikel 13b Opiumwet.
Contactgegevens
Mr. C.H. (Coline) Norde

Specialist Overheid

Ik bekijk een zaak graag uit meerdere invalshoeken, om waar mogelijk – en in het belang van cliënt - tot een minnelijke oplossing te komen.
Coline Norde
Advocaat, Partner

Artikelen van Coline Norde

Bel Coline Norde