Dewi Britsemmer

Dewi is sinds 2020 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Dewi procedeert en adviseert veelvuldig over de meest uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kwesties. Verder begeleidt zij aanbestedende diensten bij het opzetten van (complexe) aanbestedingsprocedures. Daarbij werkt zij graag in nauw teamverband samen met de opdrachtgever. Dewi is een gedreven advocaat en werkt nauwkeurig. Dit doet zij met een lach en ruimte voor humor. Cliënten waarderen Dewi om haar enthousiasme, ''niet lullen maar poetsen''-mentaliteit en belangstelling.

Specialisaties

 • Aanbestedingsrecht
 • Civiel bouwrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 2019, Universiteit Utrecht, Master Privaatrecht (afstudeerrichting Aansprakelijkheidsrecht)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Lid van De Vereniging van Jonge Onroerend goed juristen

Recente dossiers

 • Opzet en begeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten salarisadministratie, transformatie kantoorpand en inhuur van personeel
 • Adviseren Computacenter m.b.t. verschillende aanbestedingsrechtelijke kwesties 
 • Succesvolle procedure bij de Raad van Arbitrage van de Bouw over een gestelde gebrekkige ondervloer 
 • Opstellen aannemingsovereenkomst woningcorporatie
 • Succesvol kort geding CE-markering 
 • Opstellen inkoop- en aanbestedingsbeleid voor woningcorporaties, zorginstelling en SW-bedrijf

Publicaties van Dewi Britsemmer

 • Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 15 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2903, JAAN 2020/122
Contactgegevens
Mr. D. (Dewi) Britsemmer

Specialist Aanbestedingsrecht & Vastgoedrecht

De advocatuur is net topsport. Voorbereiden en op het juiste moment pieken. Als je vervolgens een voor een cliënt positief uitgevallen vonnis terugkrijgt of een oplossing weet te vinden, geeft dat een enorme kick.
Dewi Britsemmer
Advocaat

Artikelen van Dewi Britsemmer

06 februari 2024
Aanbesteders opgelet! Aandachtspunten voor het jaar 2024
Het nieuwe jaar is inmiddels alweer in volle gang. Des te belangrijker is het dat aanbestedende diensten zich bewust zijn van de inkoop- en aanbestedingsrechtelijke aspecten en ontwikkelingen voor 2024. In deze blog geven wij een overzicht van deze aspecten en ontwikkelingen. Van belang is dat aanbestedende diensten interne (beleids)documenten, zoals bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid, herzien en actualiseren zodat (óók) in 2024 wordt gehandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving op dit gebied.
Dewi Britsemmer 2
Dewi Britsemmer
Advocaat
30 januari 2024
Aannemer aansprakelijk voor schade ondanks zorgvuldige voorbereiding en uitvoering
Op 12 januari 2024 heeft de Hoge Raad een opvallend arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een aannemer voor schade ontstaan aan het naastgelegen gebouw als gevolg van bouwwerkzaamheden. De Hoge Raad oordeelde dat de aannemer in dit geval aansprakelijk is voor de ontstane schade, ondanks dat de aannemer bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoende maatregelen had getroffen ter voorkoming van schade en zorgvuldig had gehandeld.
Dewi Britsemmer 2
Dewi Britsemmer
Advocaat
20 februari 2023
De jaarrekening en accountantscontrole in het aanbestedingsrecht. Een nieuwe ontwikkeling en aandachtspunten
Elk jaar dienen aanbestedende diensten hun uitgaven te verantwoorden. Per 1 januari 2023 zijn decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verplicht om zelf een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in hun jaarrekening. De accountant controleert die jaarrekening en de bijbehorende rechtmatigheidsverantwoording vervolgens op getrouwheid. Daaronder vallen ook aanbestedingen. Wat houdt deze ontwikkeling precies in? En met welke aandachtspunten dienen aanbestedende diensten nog meer rekening te houden?
Dewi Britsemmer 2
Dewi Britsemmer
Advocaat
17 maart 2022
Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.
Pieter van den Oord 1
Pieter van den Oord
Advocaat
14 december 2021
Aanbesteders opgelet! 5 aandachtspunten voor het jaar 2022
Nu het einde van het jaar nadert, is het des te belangrijker dat aanbestedende diensten zich bewust zijn van de inkoop- en aanbestedingsrechtelijke aspecten en ontwikkelingen voor 2022. In deze blog geven wij een overzicht van deze aspecten en ontwikkelingen. Van belang is dat aanbestedende diensten interne (beleids)documenten, zoals bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid, herzien en actualiseren zodat (óók) in 2022 wordt gehandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving op dit gebied.
Dewi Britsemmer 2
Dewi Britsemmer
Advocaat
01 juli 2021
Mag ik als aannemer het werk stilleggen als ik niet betaald word?
We zien regelmatig dat aannemers de uitvoering van het werk schorsen, als facturen niet (tijdig) betaald worden. Aan de andere kant wil de opdrachtgever soms (nog) niet betalen voor werk dat nog niet klaar is, of voor werk wat niet (helemaal) conform de opdracht is uitgevoerd. Met als gevolg dat het werk stil kan komen te liggen en (mogelijk) niet meer op tijd opgeleverd kan worden. Mag je als aannemer het werk stil leggen? Wat zijn de rechten en plichten als aannemer wat dat betreft?
Dewi Britsemmer 2
Dewi Britsemmer
Advocaat
Bel Dewi Britsemmer