Dewi Britsemmer

Dewi is sinds 2020 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Dewi procedeert en adviseert veelvuldig over de meest uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kwesties. Verder begeleidt zij aanbestedende diensten bij het opzetten van (complexe) aanbestedingsprocedures. Daarbij werkt zij graag in nauw teamverband samen met de opdrachtgever. Dewi is een gedreven advocaat en werkt nauwkeurig. Dit doet zij met een lach en ruimte voor humor. Cliënten waarderen Dewi om haar enthousiasme, ''niet lullen maar poetsen''-mentaliteit en belangstelling. In haar vrije tijd staat zij graag in de keuken en kun je haar uitdagen voor een potje tennis, squash en/of padel.

Specialisaties

 • Aanbestedingsrecht
 • Civiel bouwrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 2019, Universiteit Utrecht, Master Privaatrecht (afstudeerrichting Aansprakelijkheidsrecht)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
 • Lid van De Vereniging van Jonge Onroerend goed juristen

Recente dossiers

 • Opzet en begeleiding inkoop- en aanbestedingstrajecten salarisadministratie, transformatie kantoorpand en inhuur van personeel
 • Adviseren Computacenter m.b.t. verschillende aanbestedingsrechtelijke kwesties 
 • Succesvolle procedure bij de Raad van Arbitrage van de Bouw over een gestelde gebrekkige ondervloer 
 • Opstellen aannemingsovereenkomst woningcorporatie
 • Succesvol kort geding CE-markering 
 • Opstellen inkoop- en aanbestedingsbeleid voor woningcorporaties, zorginstelling en SW-bedrijf

Publicaties van Dewi Britsemmer

 • Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 15 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2903, JAAN 2020/122
Contactgegevens
Mr. D. (Dewi) Britsemmer

Specialist Aanbestedingsrecht & Vastgoedrecht

De advocatuur is net topsport. Voorbereiden en op het juiste moment pieken. Als je vervolgens een voor een cliënt positief uitgevallen vonnis terugkrijgt of een oplossing weet te vinden, geeft dat een enorme kick.
Dewi Britsemmer
Advocaat

Artikelen van Dewi Britsemmer

07 mei 2020
Aanbestedingsrecht: het toezicht-criterium in het kader van quasi-inbesteding
In beginsel dient een aanbestedende dienst een overheidsopdracht met een waarde boven de (Europese) drempelwaarden aan te besteden. Het staat een aanbestedende dienst echter vrij om een opdracht door een eigen overheidsdienst te laten uitvoeren. In dat geval is sprake van zuiver inbesteden. Quasi-inbesteden is afgeleid van zuiver inbesteden en houdt in dat een aanbestedende dienst een opdracht gunt aan een verbonden instelling, die een separate rechtspersoon is. In een uitspraak van 31 januari 2020 heeft de rechtbank zich uitgelaten over de vraag of in het betreffende geval is voldaan aan de wettelijke eisen voor quasi-inbesteding en in het bijzonder of is voldaan aan het toezicht-criterium.
14 december 2021
Aanbesteders opgelet! 5 aandachtspunten voor het jaar 2022
Nu het einde van het jaar nadert, is het des te belangrijker dat aanbestedende diensten zich bewust zijn van de inkoop- en aanbestedingsrechtelijke aspecten en ontwikkelingen voor 2022. In deze blog geven wij een overzicht van deze aspecten en ontwikkelingen. Van belang is dat aanbestedende diensten interne (beleids)documenten, zoals bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid, herzien en actualiseren zodat (óók) in 2022 wordt gehandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving op dit gebied.
12 juni 2021
Woningcorporaties opgelet! Nieuwe ontwikkeling omtrent aanbestedingsplicht woningcorporaties
De Europese Commissie heeft de laatste stap gezet voor een procedure tegen Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat volgt uit een persbericht van de Europese Commissie van 9 juni 2021. De Europese Commissie heeft een zogenaamd ‘’met redenen omkleed advies’’ (een formeel verzoek en laatste sommatie om aan de Europese aanbestedingsregels te voldoen) aan Nederland verzonden. In 2017 heeft de Europese Commissie de Nederlandse regering al een aanmaningsbrief gestuurd en in 2019 een ingebrekestelling. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor woningcorporaties?
17 maart 2022
Didam-arrest overzichtspagina : gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest een belangrijke uitspraak gedaan over de uitgifte van percelen grond door overheidslichamen. Het is een arrest met verstrekkende gevolgen; op overheidslichamen komt de (mogelijke) verplichting te rusten om ieder perceel grond aan te bieden aan alle potentiële gegadigden. De impact van deze uitspraak is groot. Wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn voor overheidslichamen bij gronduitgifte is nog niet helemaal duidelijk. Concrete uitwerking van het Didam-arrest zal uit jurisprudentie moeten volgen. Om u toch een houvast te bieden, en op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen rondom het arrest, hebben wij deze overzichtspagina opgesteld, welke regelmatig zal worden bijgewerkt met het laatste Didam-nieuws.
Bel: 0172-503250