Fabio Canovai

Fabio Canovai is sinds 2018 advocaat bij La Gro Geelkerken. Hij adviseert en procedeert over diverse soorten (internationale) commerciële contracten. Daarnaast staat hij cliënten bij op het gebied van fusies en overnames en adviseert en procedeert hij over verschillende soorten ondernemingsrechtelijke geschillen en corporate governance vraagstukken (o.a. bestuursaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen).

Specialisaties

 • Commerciële contractenrecht en procesrecht
 • Ondernemings- en vennootschapsrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2015, Universiteit Leiden (master Civiel recht, accent Onroerend Goed);
 • 2016, Università Commerciale Luigi Bocconi Milano (Uitwisselingsprogramma);
 • 2017, Erasmus Universiteit Rotterdam (master Commercial and Company Law);
 • 2018-2021, Beroepsopleiding Advocaten (major Burgerlijk recht, minor Bestuursrecht);
 • 2018-heden, Lid van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden;
 • 2019-2020, Lid van de sluitingszittingscommissie van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden;
 • 2020-2021, Lid van de Lawyers for Lawyers commissie van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden;
 • 2018-heden, Lid van de Nederlandse Franchisevereniging (NFV);
 • 2021-heden, Lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

Recente dossiers

 • Adviseren en opstellen van algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten voor een bemiddelingsplatform;
 • Succesvolle vordering tot nakoming van een overeenkomst tot levering van aandelen;
 • Beoordeling en advisering omtrent een internationale overeenkomst voor de levering van o.a. koelceldeuren;
 • Beoordeling en advisering omtrent een (internationale) vervoersovereenkomst;
 • Procederen over de levering van een tweetal bedrijfspanden en omliggend perceel;
 • Procederen en adviseren van een franchisegever over onrechtmatige perspublicaties van een franchisenemer;
 • Het begeleiden en adviseren van een reclamebureau over de gevolgen van de Coronapandemie voor bestaande concessieovereenkomsten;
 • Procederen over de nakoming van een internationale koopovereenkomst;
 • Procederen en onderhandelen namens een franchisegever over o.a. aanpassing van de huurprijs in het licht van de gevolgen van de coronapandemie;
 • Het voeren van een procedure met betrekking tot een aandeelhoudersgeschil en bestuursaansprakelijkheid in een joint-venture;
 • Begeleiden en adviseren van cliënt met betrekking tot de oprichting van een nieuwe vennootschap en samenwerking;
 • Het bijstaan van cliënt bij de verkoop van een 50% aandelenbelang in een onderneming;
 • Adviseren van een maatschappelijke stichting omtrent haar juridische structuur;
 • Het bijstaan van een startup-onderneming en het opstellen van partnerovereenkomsten met diverse artiesten.
Contactgegevens
Mr. F.A.L. (Fabio) Canovai

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Het geeft mij voldoening om cliënten te helpen en te ontzorgen en waar nodig hun problemen op te lossen.
Fabio Canovai
Advocaat

Artikelen van Fabio Canovai

Bel Fabio Canovai