Frans Langerak

Frans is advocaat ondernemingsrecht en maritiem- & transportrecht. Hij houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van (overname)contracten, het adviseren van aandeelhouders en bestuurders bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken en het voeren van procedures inzake (bestuurders)aansprakelijkheidskwesties en enqueteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast richt Frans zich op maritieme en transportrechtelijke vraagstukken zoals de aan- en verkoop van schepen en de financiering daarvan, de (ver)nieuwbouw van schepen, het vervoer van goederen over het water, het spoor of de weg (vervoers- en expeditie overeenkomsten), bevrachtingsovereenkomsten, aansprakelijkheidsvraagstukken, schadeberekeningen en bemanningsaangelegenheden. Frans weet van aanpakken, maar weet ook wanneer er even gas terug genomen moet worden in het belang van de zaak en de cliënt. Het beste resultaat is waar hij voor gaat en daar spant Frans zich maximaal voor in.

Specialisaties 

 • Ondernemingsrecht & Commerciële contracten 
 • Maritiem & Transportrecht   

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 2014, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Ondernemingsrecht 
 • 2015, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Straf- en Strafprocesrecht 
 • 2019, Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding voor Advocaten 
 • 2019, Grotius Academie; postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid 
 • Lid van de Gemeenteraad in Alphen aan den Rijn 
 • Lid van de Rotary Ter Aar e.o. 
 • Bestuurslid Watersportvereniging Alphen aan den Rijn

Achtergrond en nevenactiviteiten maritiem 

 • 2012, Klein Vaarbewijs I en II 
 • 2018, Groot Vaarbewijs A, Groot Pleziervaartbewijs II, Radarpatent Rijn- en Binnenvaart en algemeen certificaat voor Maritieme Radiocommunicatie (Marcom A) 
 • 2018, Diploma Ondernemer in de binnenvaart 
 • 2019, Rijnpatent, ADN combinatie droge lading / tankschepen  (gevaarlijke stoffen) 
 • 2022, Stuurman Alle Schepen    
 • Voorzitter bedrijfstakcommissie Rijn- en binnenvaart, STC Rotterdam

Recente dossiers

Ondernemingsrecht & Commerciële contracten 

 • Het adviseren van bestuurders en aandeelhouders over ondernemingsrechtelijke vraagstukken en aansprakelijkheidskwesties, alsmede het voeren van procedures daarover
 • Het opstellen en beoordelen van activa-passiva overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, letters of intent en koopovereenkomsten van aandelen en het voeren van procedures daarover. 
 • Het opstellen en beoordelen van samenwerkings- en joint ventureovereenkomsten, koopovereenkomsten, toeleveringsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. 
 • Het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in verband met gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen, de enqueteprocedure.  
 • Het voeren van een procedure bij de rechtbank inzake een beklemde minderheidsaandeelhouder; het instellen van een uittredingsvordering. 
 • Het leggen van (bewijs)beslag en de opvolging daarvan in een bodemprocedure, waaronder het succesvol voeren van verweer tegen een ingesteld kort geding tot opheffing.  

Maritiem & Transportrecht 

 • Het opstellen van en onderhandelen over de (ver)koop van een zeegaand schip onder Nederlandse vlag. 
 • Het bereiken van een schikking met een medevennoot in een commanditaire vennootschap waarin een zeeschip werd geëxploiteerd, ter voorkoming van opzegging van bancaire kredieten en opeising van het hypothecair onderpand.   
 • Het opstellen van vervoers- en expeditie-overeenkomsten. 
 • Het voeren van een procedure met betrekking tot non-conformiteit van een schip. 
 • Het bijstaan van een kapitein die verdacht werd van het plegen van  strafbare feiten aan boord.   
 • Het voeren van een aansprakelijkheidsprocedure en het bereiken van een schikking na een aanvaring tussen meerdere schepen. 
Contactgegevens
Mr. P.T.F. (Frans) Langerak

Specialist Ondernemingsrecht & Maritiem & Transportrecht

Een duurzame oplossing is waar ik naar streef. Soms gaat dat langzaam, een andere keer heel snel; uiteindelijk komen we daar wel.
Frans Langerak
Advocaat
Bel Frans Langerak