Frans Langerak

Frans heeft rechten gestudeerd in Leiden en Parijs. Na het afronden van een dubbele Masteropleiding – in het Ondernemingsrecht en het Strafrecht – startte hij in 2015 met zijn advocatuurlijke loopbaan. Na eerst de verplichte beroepsopleiding voor advocaten te hebben doorlopen, heeft Frans aansluitend met succes de postdoctorale Grotiusopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid afgerond. Alweer enige jaren aan La Gro Geelkerken verbonden, houdt Frans zich voornamelijk bezig met het opstellen en beoordelen van (overname)contracten, het adviseren van aandeelhouders en bestuurders over ondernemingsrechtelijke vraagstukken en het voeren van procedures inzake (bestuurders)aansprakelijkheidskwesties. Frans weet van aanpakken, maar weet ook wanneer er even gas terug genomen moet worden in het belang van de zaak en de cliënt. Het beste resultaat is waar hij voor gaat en daar spant Frans zich maximaal voor in. Naast zijn juridische werkzaamheden is Frans politiek actief in de gemeente Alphen aan den Rijn én staat hij zo nu en dan achter het roer van een cruise- of binnenvaartschip.

Specialisaties

 • Ondernemings- en Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht
 • Fusies & Overnames

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2014, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Ondernemingsrecht
 • 2015, Universiteit Leiden; Master Rechtsgeleerdheid afstudeerrichting Straf- en Strafprocesrecht
 • 2019, Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding voor de Advocatuur
 • 2019, Grotius Academie; postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid
 • Lid van de Gemeenteraad in Alphen aan den Rijn
 • Lid van de Rotary Ter Aar e.o.

Recente dossiers

 • Ondernemings- en aansprakelijkheidsrecht: het adviseren van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen over ondernemingsrechtelijke vraagstukken en geschillen en aansprakelijkheidsvraagstukken in de breedte, alsmede het voeren van procedures daarover.
 • Contractenrecht: het opstellen, beoordelen en reviseren van samenwerkings- en vof contracten, algemene voorwaarden, overeenkomst van opdracht en vaststellingsovereenkomsten.
 • Fusies & Overnames: het opstellen, beoordelen en reviseren van activa-passiva overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, letters of intent en koopovereenkomsten van aandelen alsmede het voeren van procedures daarover.
 • Onderhandelen over en de begeleiding van de overname van Multicopy door MBE Worldwide
 • Het begeleiden van de overname van zorgorganisatie Zorg-Vuldig  
 • Het succesvol afronden van een ingewikkelde mediation in een overnamekwestie
 • Het voeren van (verweer in) een procedure in hoger beroep over een koopovereenkomst van onroerend goed 
 • Het voeren (als verzoeker en verweerder) van een procedure bij de Ondernemingskamer in verband met gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen (enqueteprocedure OK) 
 • Het voeren (als eiser en gedaagde) van een procedure bij de rechtbank inzake een beklemde minderheidsaandeelhouder; het instellen van een uittredingsvordering
 • Het voeren (als eiser) van een kort gedingprocedure over een overtreden non-concurrentiebeding
 • Het voeren van schikkingsonderhandelingen (driepartijen situatie) en de uitwerking daarvan in een (beroeps)aansprakelijkheidskwestie
 • Het opstellen van overeenkomsten inzake de (internationale) levering van industriële goederen.
Contactgegevens
Mr. P.T.F. (Frans) Langerak

Specialist Ondernemingsrecht & Commerciële contracten en commercial litigation

Een duurzame oplossing is waar ik naar streef. Soms gaat dat langzaam, een andere keer heel snel; uiteindelijk komen we daar wel.
Frans Langerak
Advocaat
Bel Frans Langerak