Gerard Zuidgeest

Gerard is sinds 1995 advocaat en vanaf 2004 partner bij La Gro Geelkerken Advocaten. Gerard fungeert als strategisch sparringpartner voor bedrijven en instellingen op het brede terrein van het arbeidsrecht, inclusief medezeggenschap en stuurt de sectie arbeidsrecht van La Gro Geelkerken aan. Gerard wordt door zijn cliënten gezien als een snelle en creatieve denker die zich op de juridische en praktische oplossing richt en hen ontzorgt. Stevig, laagdrempelig en heeft dankzij zijn studie bedrijfskunde oog voor organisatiestructuren en mogelijkheden.

 Specialisaties

 • Arbeidsrecht
 • Medezeggenschap

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 1992, Rechten, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1993, Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 2011, Postdoctorale Grotius opleiding (Arbeidsrecht)
 • Secretaris van de Arbitragecommissie van de KNVB;
 • Secretaris van de Arbitragecommissie van de KNHB;
 • Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN);
 • Lid Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten;

Recente dossiers

 • Uitgebreide ervaring met strategische advisering aan en het voeren van procedures voor (grotere) werkgevers over alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder reorganisaties, individuele (ontslag)zaken (werknemers en bestuurders), medezeggenschapsrecht, (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming en arbeidsongevallen;
 • Bijstaan van lagere overheden en individuele ambtenaren in ambtelijke kwesties, zowel in advisering als in procedures.
Contactgegevens
Mr. G.B.M. (Gerard) Zuidgeest

Specialist Arbeidsrecht

Werkgevers weten al dat het arbeidsrecht vol moeilijkheden en valkuilen zit; ze komen niet bij mij om dat nog eens bevestigd te krijgen: de kunst is om toch tot de gewenste oplossing te komen.
Gerard Zuidgeest
Advocaat, Partner

De klachtplicht in het arbeidsrecht

Stel, een werkgever betaalt een onjuist aantal overuren uit. Op grond van de klachtplicht moet de werknemer daarover tijdig klagen. Doet hij dat niet, vervalt zijn aanspraak op uitbetaling van die overuren. De klachtplicht werd in het arbeidsrecht zelden toegepast. Recent heeft het hof Amsterdam hier een uitspraak over gedaan. In deze podcast bespreken we wanneer een beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht kan slagen.

Artikelen van Gerard Zuidgeest

Bel Gerard Zuidgeest