Ingeborg van Dongen

Ingeborg is sinds 2012 advocaat en werkzaam bij LGGA. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in uiteenlopende zaken op arbeidsrechtgebied. Ze is een enthousiaste sparringpartner voor haar cliënten en zet zich in om het beste resultaat te bereiken. Ingeborg ontwikkelt langdurige relaties met haar cliënten waardoor ze goed op de hoogte is van wat haar cliënten belangrijk vinden, snel kan schakelen en advies op maat kan leveren. In haar vrije tijd zingt Ingeborg in een band.

Specialisaties

 • Arbeidsrecht
 • Reisrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2009, Universiteit Utrecht (Master Onderneming en Recht)
 • 2012, Universiteit van Amsterdam (Master Arbeidsrecht)
 • 2019, Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)
 • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
 • Lid van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR);
 • Ronald McDonald Business Breakfast te Alphen aan den Rijn

Recente dossiers

 • Adviseren over arbeidsrechtelijke gevolgen van een aandelentransactie;
 • Voeren van procedures over concurrentiebedingen;
 • Adviseren (en procederen) bij (individuele) ontslagzaken en reorganisaties (zowel werkgevers als werknemers);
 • Adviseren bij opleggen boete Arbeidsinspectie bij (vermeende) overtreding Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet);
 • Adviseren over arbeidsovereenkomst en overeenkomsten met zzp’ers;
Contactgegevens
Mr. I.N.E.M. (Ingeborg) van Dongen

Specialist Arbeidsrecht

Ik streef ernaar de belangen van mijn klanten optimaal te behartigen, zodat zij zich bezig kunnen houden met het realiseren van hun ambities.
Ingeborg van Dongen
Advocaat
Bel Ingeborg van Dongen

Artikelen van Ingeborg van Dongen

31 januari 2020
Specialist blijft in dienst van ziekenhuis
Eind december 2019 besteedden EenVandaag en andere media uitgebreid aandacht aan een specialist van het Radboudumc die niet goed zou functioneren als gevolg waarvan de zorg niet aan de kwaliteitseisen zou hebben voldaan. Zowel een interne commissie als de Inspectie Gezondheidszorg doen onderzoek hiernaar. In de tussentijd was de werkgever, het Radboudumc, al overgegaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek. De kantonrechter deed op 20 december 2019 uitspraak.
18 februari 2021
Weigeren passende functie? Geen transitievergoeding!
Wat als er sprake is van de omgekeerde situatie, wanneer de werknemer een passende functie weigert? De werknemer loopt dan het risico om geen WW-uitkering te krijgen. Het Hof van Den Bosch heeft op 28 januari geoordeeld over het verliezen van het recht op een transitievergoeding van de werknemer.
09 januari 2020
Aansprakelijkheid luchtvaartmaatschappij vanwege omvallen koffie tijdens vlucht
De Oostenrijkse vliegtuigmaatschappij Niki Luftfahrt (ooit opgericht door oud formule 1 coureur Niki Lauda) is aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt bij een 12-jarig meisje uit Oostenrijk als gevolg van brandwonden nadat een warme kop koffie van haar vader tijdens de vlucht was omgevallen, aldus het Hof van Justitie op 19 december 2019. De luchtvaartmaatschappij had betoogd dat er geen aansprakelijkheid bestond, omdat er geen sprake was van een ongeval zoals bedoeld in het Verdrag van Montreal. Dit Verdrag regelt de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen.
15 april 2021
Booking.com kwalificeert als (online) reisagent voor het Bpf Reisbranche
Vrijwel iedereen kent Booking.com en heeft een idee van wat zij doet. Toch was het tot afgelopen vrijdag 9 april jl. niet duidelijk of Booking.com kwalificeerde als ‘(online) reisagent’ als bedoeld in het Verplichtstellingsbesluit Reisbranche en daarmee verplicht was voor haar werknemers bij het pensioenfonds voor de reisbranche pensioen op te bouwen. De Hoge Raad gaf hier duidelijkheid over.
05 augustus 2021
Het concurrentiebeding: 5 tips voor werkgevers
Een veelgehoord misverstand is dat een concurrentiebeding of relatiebeding een papieren tijger is. Als u als werkgever echter kunt aantonen dat de (oud-) werknemer de gemaakte afspraken overtreedt, dan kunt u daar als werkgever tegen opkomen. Met enige regelmaat worden procedures gevoerd door werkgevers tegen oud-werknemers waarin soms ook de nieuwe werkgever wordt betrokken. Met de volgende 5 tips zorgt u als werkgever ervoor dat u sterk(er) in die procedure staat.
03 december 2020
Thuiswerken tijdens en na Corona: 5 tips voor werkgevers
Als werkgever heb je het recht om een werknemer te instrueren. Dit gaat niet alleen over voorschriften over het verrichten van de werkzaamheden maar ook de goede orde in de onderneming (en dus de werkplek). Nu veel werknemers (bijna) uitsluitend thuiswerken, is het voor veel werkgevers moeilijker om in contact te blijven en zicht te houden op hun werknemers. Vijf tips om het voor werkgever en werknemer zo goed mogelijk te laten verlopen: