Ivar Svensson

Ivar werkt sinds 2009 als advocaat voor La Gro Geelkerken. Hij is gespecialiseerd in het verbintenissenrecht en legt zich daarbij met name toe op beslagleggingen en executiekwesties. Om het beslagrecht begrijpelijk te maken voor iedereen, creëerde hij de website beslagen.com. Interesse in het verleden vormt een rode draad in Ivar's leven. Als vrijwillig bestuurder zet hij zich in voor het behoud van een landgoed en kasteel uit de zeventiende eeuw. Tijdens vakanties neemt hij met enige regelmaat deel aan archeologische projecten en opgravingen.

Specialisaties

 • Verbintenissen
 • Beslag- en executie 
 • Zekerheden 
 • Insolventie
 • Incasso

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2008, Universiteit Leiden, ondernemingsrecht
 • 2008, Universiteit Leiden, klassieke archeologie
 • Permanente opleiding
 • Secretaris in het bestuur van Stichting Erfgoed Oud Poelgeest

Recente dossiers

 • Verbintenissenrecht: advisering inz. overeenkomsten en algemene voorwaarden, diverse vormen van bedrijfsoverdracht, procederen omtrent non-conformiteit, advisering rondom ontbinding vof, uitwinning en incasso
 • Insolventie: aanvragen of juist bestrijden van faillissementen, begeleiding bij surseance of WSNP, onderzoek naar en advisering omtrent turboliquidaties
 • Beslag- en executie: uiteenlopende beslagleggingen, uitwinning van vonnissen, voorkomen van beslaglegging, advisering op het gebied van verhaalsonderzoek en (derden)beslagen,
 • Zekerheden: advisering rondom vestiging of uitwinning van pand- en hypotheekrechten

Publicaties van Ivar Svensson

 • beslagen.com
Contactgegevens
Mr. I.O. (Ivar) Svensson

Specialist Insolventie, financiering en zekerheden

De meeste ondernemers hebben geen idee hoe effectief het Nederlandse beslagrecht kan zijn.
Ivar Svensson
Advocaat
Bel Ivar Svensson