Jos Pfeifer

Jos is sinds 2018 werkzaam als advocaat bestuursrecht bij La Gro Geelkerken. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), handhaving en ondermijning. Jos staat hoofdzakelijk gemeenten bij en heeft bij zijn werkzaamheden oog voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Complexe zaken pakt hij met grote zorgvuldigheid aan en weet hij terug te brengen tot begrijpelijke materie.

Specialisaties

  • Bestuurs(proces)recht
  • Wet openbaarheid van bestuur
  • Handhaving
  • Ondermijning

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2017, Universiteit Leiden, Rechtsgeleerdheid (staats-en bestuursrecht)

Recente dossiers

  • Wet openbaarheid van bestuur: adviseren over de behandeling van Wob-verzoeken en procederen over besluiten tot openbaarmaking van overheidsinformatie
  • Handhaving: adviseren en procederen over het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang en invorderingsbesluiten
  • Adviseren en procederen op het gebied van ondermijning, bijvoorbeeld ten aanzien van de sluiting van woningen of de oplegging van gebiedsverboden aan ordeverstoorders
Contactgegevens
Mr. J. (Jos) Pfeifer

Specialist Overheid

Een goed en zorgvuldig voorbereid besluit is het halve werk. Ik denk graag met mijn cliƫnten mee.
Jos Pfeifer
Advocaat

Artikelen van Jos Pfeifer

Bel Jos Pfeifer