Lizzy Augustinus

Lizzy Augustinus is sinds 2018 werkzaam als advocaat in de bestuursrechtpraktijk. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met het omgevingsrecht, waaronder het natuurbeschermingsrecht- en waterrecht maar ook het privacyrecht. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren en procederen over (omgevings)vergunningen, ruimtelijke plannen en verzoeken in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming. Lizzy zoekt zaken grondig uit, bijt zich graag vast in juridisch, complexe vraagstukken en hecht er waarde aan haar cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen.

Specialisaties

 • Omgevingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht
 • Milieu, natuurbeschermings- en waterrecht
 • Privacyrecht voor overheden

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2016, Universiteit Leiden (Master Staats- en bestuursrecht)
 • 2016, Universiteit Leiden (Master Encyclopedie en filosofie van het recht)
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)

Recente dossiers

 • Adviseren en procederen in verband met inzage- en verwijderingsverzoeken op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Adviseren en procederen over huisvestingsvergunningen
 • Adviseren en procederen over intern en extern salderen, vergunningen op grond van het natuurbeschermingsrecht;
 • Cursussen verzorgen over de Omgevingswet 

Publicaties van Lizzy Augustinus

 • mr. L.C.E. Augustinus en mr. ir. S. Handgraaf, ‘Het juridisch instrumentarium voor actief waterbeheer’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht juni 2017, nr. 3.
Contactgegevens
Mr. L.C.E. (Lizzy) Augustinus

Specialist Overheid & Privacy en gegevensbescherming (AVG)

Door kennis te verzamelen, te ordenen en te delen, maak ik het complex van wet- en regelgeving voor cliënten begrijpelijk.
Lizzy Augustinus
Advocaat

Artikelen van Lizzy Augustinus

Bel Lizzy Augustinus