Marije van Amersfoort

Marije is sinds 2012 advocaat bij La Gro Geelkerken. Zij behandelt allerlei vastgoed gerelateerde zaken, en heeft zich daarbij in het bijzonder gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Daarbij heeft zij niet alleen oog voor de zaak, maar vooral ook voor haar cliënten. Cliënten geven aan dat ze zich door haar gesteund, serieus genomen en ontzorgd voelen. Marije is een roeister en heeft in de tijd dat zij wedstrijdroeister was geleerd dat je vaak hard moet werken en gefocust moet zijn om mooie prestaties te kunnen neerzetten. Die mentaliteit komt ook in haar werk goed van pas.

Specialisaties

 • Omgevingsrecht
 • Onteigening
 • Vastgoed
 • Belemmeringenwet privaatrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • 2011, Universiteit Leiden, Rechtsgeleerdheid (Master Staats- en bestuursrecht)
 • 2015, Beroepsopleiding Advocaten
 • 2016, Leergang Onteigeningsrecht (cum laude)
 • Permanente opleiding
 • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
 • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR)
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (vbr)

Recente dossiers

 • Onteigening, opstalrechten, gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht 
 • Bestemmingsplannen, inpassingsplannen, omgevingsvergunningen
 • Bestuurlijke handhaving
 • Planschade, nadeelcompensatie
Contactgegevens
Mr. M.N. (Marije) van Amersfoort

Specialist Overheid & Vastgoedrecht

Een onteigening heeft enorm veel impact op degene die onteigend wordt. Het geeft mij voldoening als het lukt om tot een goede oplossing te komen zodat mijn cliënten weer onbezorgd verder kunnen met hun bedrijf.
Marije van Amersfoort
Advocaat
Bel Marije van Amersfoort