Mathijs Arts

Mathijs is sinds 2012 advocaat bij La Gro Geelkerken. Hij begeleidt veelvuldig ondernemers bij een succesvolle fusie, bedrijfsovername of -verkoop. Daarnaast procedeert hij regelmatig omtrent ondernemingsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke geschillen in kort geding of voor de Ondernemingskamer in het kader van het enquêterecht. Mathijs houdt van een informele aanpak, is pragmatisch, flexibel, analytisch en komt snel tot de kern. Mathijs is actief betrokken bij zijn dossiers en gaat creatieve oplossingen niet uit de weg. Hij focust zich op het creëren van meerwaarde voor zijn cliënten en hun ondernemingen. Hij is een teamplayer, zakelijk en privé. Samen met zijn cliënten stippelt hij de meest geschikte juridische strategie uit. In het weekend staat hij graag op het voetbalveld.

Specialisaties 

 • Ondernemings- en vennootschapsrecht 
 • Fusies en overnames 
 • Aandeelhoudersgeschillen 
 • Corporate Governance / Corporate Housekeeping

Achtergrond en nevenactiviteiten 

 • Master Ondernemingsrecht (Radboud Universiteit Nijmegen, 2011) 
 • Grotius Specialisatieopleiding Ondernemings- en vennootschapsrecht (2016-2017, Cum Laude) 
 • Grotius Specialisatieopleiding Fusies en Overnames (2021-2022*) 
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation;  
 • Lid M&A Professionals Den Haag  
 • Lid van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden; 
 • Jong Management (VNO-NCW) 
 • Lid Businessclub Koninklijke HCVV 

Recente dossiers 

 • Adviseren CarePack bij aansluiting bij Bark Packaging Group  
 • Verkoop van meerdere dierenartsenpraktijken aan internationale speler 
 • Begeleiding samenvoeging van goede doelen stichtingen Cordaid en ICCO 
 • Juridische fusie tussen twee woningcorporaties 
 • Ontvlechting van een samenwerking binnen maatschapsverband van tandartsen 
 • Succesvolle uittredingsvordering van een aandeelhouder in het kader van de geschillenregeling 
 • Succesvolle vordering in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op grond van onrechtmatig handelen 
Contactgegevens
Mr. M.M. (Mathijs) Arts

Specialist Ondernemingsrecht

Het geeft energie als ik een cliënt kan helpen een nieuwe mijlpaal in zijn ondernemerschap te bereiken.
Mathijs Arts
Advocaat

Artikelen van Mathijs Arts

18 november 2018
Bescherming echtelieden tegen (onbezonnen) handelen van ondernemende partner op de tocht?
De wetgever heeft via een aantal bepalingen in het burgerlijk wetboek gehuwden (en geregistreerd partners) tegen zichzelf en tegen elkaar in bescherming willen nemen. Voor enkele rechtshandelingen van een gehuwde is op grond van die bepalingen de toestemming benodigd van de echtgenoot. Dat betreft onder meer de rechtshandelingen tot borgstelling of hoofdelijke verbinding aan, in voorkomende gevallen, zekerheidstelling voor schulden van een ander. Ontbreekt die toestemming dan kan de andere echtgenoot de rechtshandeling vernietigen op grond van artikel 1:89 BW.
10 mei 2022
LGGA begeleidt en adviseert Pharming Group bij wijziging van belang in BioConnection
De beursgenoteerde Pharming Group NV is een in Leiden gevestigd wereldwijd actieve biofarmaceutische onderneming die innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.
01 juni 2021
Nieuwe regels voor besturen van stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021
Onder meer naar aanleiding van een aantal “schandalen”, zoals de veel te dure sportwagen van de directeur/bestuurder van een woningcorporatie en wanbeleid bij (zorg)organisaties, heeft de wetgever besloten dat er ook voor stichtingen en verenigingen strengere regels gaan gelden voor het bestuur. Dit gaat ook gelden voor coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappij. Deze regels gelden niet alleen voor stichtingen of verenigingen die een onderneming in stand houden maar ook voor de plaatselijke voetbalclub of wielervereniging. De nieuwe regels zijn opgenomen in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en zal op veel punten de regelingen voor de stichting en de vereniging gelijktrekken met die voor de BV en de NV.
03 september 2019
Verplichte registratie UBO’s per januari 2020
Op grond van het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt en dat is gebaseerd op Europese anti-witwasrichtlijnen, moeten de UBO’s (Ultimate Beneficial Owner / Uiteindelijke Belanghebbende) vanaf 1 januari 2020 ingeschreven staan in het handelsregister bij de KvK, waar de UBO-informatie onderdeel van zal worden.
25 februari 2021
LGGA adviseert CarePack bij aansluiting bij Bark Packaging Group
CarePack Holland B.V., specialist in verpakkingen voor gevaarlijke stoffen en temperatuur gecontroleerde verpakkingen, is recent toegetreden tot de Bark Packaging Group. Bark Packaging Group ontzorgt klanten in onder andere de chemische, farmaceutische, food en automotive sector op het gebied van ontwikkeling, ontwerp, inkoop, logistiek en voorraadbeheer van rigide en flexibele verpakkingen. De bundeling van met name kennis en expertise stelt beide partijen in staat om klanten nog beter te bedienen en de gezamenlijke marktpositie verder uit te bouwen.
13 september 2021
Drie aandachtspunten Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: moeten de statuten direct worden gewijzigd?
Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden. De nieuwe regeling(en) zijn vanaf 1 juli 2021 direct van toepassing. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of statuten direct aangepast moeten worden nu de WBTR in werking is getreden.
Bel Mathijs Arts