Monika Beck

Monika is sinds 2022 werkzaam als juridisch medewerker bij La Gro Geelkerken Advocaten. Zij heeft een passie voor Europees recht en brengt deze tot uiting in haar werkzaamheden op het gebied van staatssteun, mededinging en aanbesteding.

Specialisaties

  • Staatssteunrecht 
  • Mededingingsrecht 
  • Aanbestedingsrecht  

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • 2019, Radboud Universiteit, Bachelor European Law School 
  • 2020, Jagiellonian University, Krakau, Polen (uitwisselingsstudent) 
  • 2021, Radboud Universiteit, Master European Business Law (summa cum laude) 
Contactgegevens
Mr. M.C.B. (Monika) Beck

Specialist Aanbestedingsrecht & Mededinging en staatssteun

Het Europees recht wordt vaak nogal onderschat, terwijl het juist een belangrijke rol speelt bij andere rechtsgebieden. Ik breng het Europees recht daarom graag onder de aandacht!
Monika Beck
Juridisch medewerker

Artikelen van Monika Beck

03 mei 2022
Didam-arrest ook van toepassing op bevoegdheden gemeenteraad in het besluitvormingsproces
De Rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak van 15 april 2022 de gemeenteraad van de gemeente Montferland op de vingers getikt. De rechter heeft in de zaak de overwegingen uit het Didam-arrest toegepast en geoordeeld dat de gemeenteraad bij de uitoefening van haar bevoegdheden in het besluitvormingsproces ook gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad in deze zaak, anders dan de raad had gewenst, medewerking moet verlenen aan de levering van een bouwkavel op grond van een vóór het Didam-arrest gesloten koopovereenkomst.
24 mei 2022
Herziene groepsvrijstellingsverordening en nieuwe richtlijnen voor verticale overeenkomsten
De Europese Commissie heeft op 10 mei 2022 een herziene groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten gepubliceerd in het kader van de toepassing van het kartelverbod uit artikel 101 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze groepsvrijstelling gaat gepaard met nieuwe richtlijnen voor de interpretatie van verticale overeenkomsten. Volgens de Commissie zijn de nieuwe documenten aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie van de groepsvrijstelling (nr. 330/2010) hebben voorgedaan op de interne markt, met name op het gebied van digitalisering. Wat de veranderingen in de herziene groepsvrijstelling en de nieuwe richtlijnen inhouden, leest u in dit artikel.
06 april 2022
Voorgestelde Europese verordening legt markten in cryptoactiva binnen de EU aan banden
Als onderdeel van de Europese Digital Finance-strategie heeft de Europese Commissie een verordening betreffende markten in cryptoactiva (verkort: MiCa Verordening) voorgesteld. Met de Digital Finance-strategie wil de Commissie meer ruimte creëren voor en impulsen geven aan het potentieel dat digitale financiële diensten bieden in termen van innovatie en concurrentie. Vanwege de toenemende populariteit van cryptoactiva, kon de regulering hiervan in de strategie niet ontbreken. Indien het voorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, heeft dit echter vergaande gevolgen voor aanbieders van cryptoactiva(diensten) in de Europese Unie (EU). Wat deze gevolgen precies zijn, zal in dit artikel worden toegelicht.
27 januari 2022
ACM legt Apple last onder dwangsom op voor misbruik machtspositie
De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2021 een uitspraak gedaan over een last onder dwangsom die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is opgelegd aan Apple. De last onder dwangsom is door de Rechtbank grotendeels in stand gehouden, en verplicht Apple om onredelijke voorwaarden te wijzigen die worden gesteld voor datingappaanbieders voor gebruik van de Apple App Store. Het besluit dat ten grondslag ligt aan deze dwangsommen is in augustus 2021 al genomen, maar door de in kort geding gestelde eis van Apple om het besluit van de ACM niet openbaar te maken, was voor publicatie eerst toestemming van de rechter vereist.
24 maart 2022
INTEL VS. Europese Commissie: Aangescherpte regels voor aantonen machtsmisbruik
Op 26 januari 2022 heeft het Gerecht, één van de rechterlijke instanties van de Europese Unie, een arrest gewezen waarin een beschikking van de Europese Commissie (deels) wordt vernietigd. Deze beschikking is afkomstig uit 2009 en is al jaren een onderwerp van discussie. De Europese Commissie heeft destijds in de beschikking een recordboete van €1.06 miljard opgelegd aan chipfabrikant Intel voor het misbruiken van een machtspositie door middel van, onder andere, exclusiviteitskortingen aan afnemers.
17 maart 2022
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten geeft eerste oordeel aan de hand van Didam-arrest
Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het befaamde Didam-arrest gewezen. In het arrest bevestigt de Hoge Raad dat op grond van het gelijkheidsbeginsel, overheidslichamen zijn gehouden potentiële gegadigden mededingingsruimte te bieden bij gronduitgifte in de vorm van een selectieprocedure, tenzij aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria kan worden gemotiveerd dat sprake is van slechts één serieuze gegadigden. Het arrest heeft een enorme impact op zowel overheden als ontwikkelaars en gaat gepaard met veel onduidelijkheid omtrent de exacte gevolgen. Deze aspecten zullen in toekomstige jurisprudentie nader moeten worden uitgewerkt. Het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft daarin een eerste stap gezet in een uitspraak van 28 januari 2022 die betrekking heeft op de vestiging van een erfpacht op schaarse domaniale gronden.
Bel Monika Beck