Pieter Frölich

Pieter is sinds 2016 werkzaam in het ondernemings- en insolventierecht en met ingang van 2020 is hij in dienst bij La Gro Geelkerken, als advocaat en faillissementscurator. De praktijk van Pieter bestaat uit het gladstrijken van juridische problemen, het adviseren over bijvoorbeeld corporate governance en het beslechten van uiteenlopende geschillen. Bij de samenwerking met Pieter staan transparantie en gemakkelijke communicatie voorop. Ook houdt Pieter oog voor de achterliggende dynamiek en botsende belangen; op zoek naar creatieve en aanvaardbare oplossingen.

Specialisaties

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
  • Financiering en Zekerheden
  • Commerciële Geschillenbeslechting

Opleiding

  • 2012, Universiteit Leiden (Civiel Recht)
  • 2012, Universiteit Leiden (Encyclopedie en Filosofie van het Recht)

Werkgebieden en recente ervaring

  • Ondernemingsrecht: adviseren en procederen over aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersovereenkomsten en overnames.
  • Insolventierecht: optreden als curator in faillissementen, begeleiden van ondernemingen in financieel zwaar weer, adviseren over doorstarts/overnames, adviseren en procederen over (de executie van) zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.

Nevenactiviteiten:

  • Lid Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)

Publicaties:

Contactgegevens
Mr. P.J. (Pieter) Frölich

Specialist Ondernemingsrecht & Insolventie, financiering en zekerheden

Artikelen van Pieter Frölich

Bel Pieter Frölich