Pieter van den Oord

Pieter is sinds 2007 als advocaat verbonden aan La Gro Geelkerken Advocaten. In de periode 2019-2021 heeft hij als managing partner (mede) leidinggegeven aan de onderneming. Vanuit zijn ervaring als advocaat en bestuurder, staat hij ondernemers bij in fusies en overnames, aandeelhoudersgeschillen en overige strategische trajecten. Daarnaast geeft hij leiding aan het team Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun. Pieter zegt waar het op staat, bepaalt de strategie en regelt zaken voor u.

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Staatssteunrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2007, Universiteit Tilburg, ondernemingsrecht
 • 2012, postdoctorale Grotiusopleiding, Europees en Nationaal Aanbestedingsrecht (cum laude)
 • 2015, vervolgcursus Grotiusopleiding, Aanbestedingsrecht
 • 2018, Grotiusopleiding, Fusies & Overnames
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA);
 • Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM);
 • (Bestuurs)lid van de Raad voor Handel en Industrie te Bodegraven (RvHID).


Recente dossiers

 • Ondernemingsrecht: opstellen van en advisering met betrekking tot verschillende typen contracten (joint ventures, overnames, aandeelhoudersovereenkomsten), procederen en adviseren in ondernemingsrechtelijke geschillen (aandeelhoudersgeschillen, vernietiging besluitvorming), advisering ten aanzien van distributie-, agentuur-, franchise- en inkoopovereenkomsten;
 • Aanbestedingsrecht: bijstaan van overheden en aanbestedende diensten en ondernemingen (inschrijvers) in aanbestedingsrechtelijke geschillen, alsmede advisering in het kader van aanbestedingen, gebiedsontwikkeling, gronduitgifte, waarbij indien van toepassing mede staatssteunrechtelijk wordt geadviseerd;
 • Mededingingsrecht: bijstaan en begeleiden van cliënten in geval van handhaving en toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), advisering ten aanzien van concentraties en andere (samenwerkings)overeenkomsten (distributie-, agentuur-, franchise- en inkoopovereenkomsten), advisering ten aanzien van de Wet Markt & Overheid;
 • Staatssteunrecht: bijstaan en adviseren van (semi-)overheden en ondernemingen op het gebied van staatssteun, onder andere bij de aan- en verkoop van gronden, financieringsconstructies, publiek-private samenwerking en gebiedsontwikkeling, het aanmelden van steunmaatregelen of klachten bij de Europese Commissie, bijstaan van partijen bij onderzoeken door de Europese Commissie;
Contactgegevens
Mr. P.B.J. (Pieter) van den Oord

Specialist Ondernemingsrecht & Aanbestedingsrecht & Mededinging en staatssteun & Fusies en overnames (M&A)

Ik help ondernemers en instellingen, denk mee, ontzorg en los waar nodig problemen op.
Pieter van den Oord
Advocaat, Partner

Artikelen van Pieter van den Oord

Bel Pieter van den Oord