Pieter van Deurzen

Pieter is sinds 2003 advocaat en vanaf 2013 partner bij La Gro Geelkerken Advocaten. Hij geeft leiding aan de sectie commerciële contracten en commercial litigation. Pieter is ‘hands on’ in zijn aanpak en denkt graag met de klant mee. Doel is om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Pieter is ondernemend en resultaatgericht. Pieter hecht aan een vertrouwensrelatie met de klant.

Specialisaties

 • Commerciële contracten & commercial litigation 
 • Civiel vastgoedrecht
 • Europees recht
 • Internationaal recht

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2003, Radboud Universiteit Nijmegen, Ondernemingsrecht 
 • 2009, Instituut voor Bouwrecht, Privaatrechtelijke leergang bouwrecht
 • 2013, postdoctorale Grotiusopleiding, nationaal en internationaal contracteren
 • Lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA); 
 • Lid van de vereniging Bouwrecht Advocaten; 
 • Lid van de juridische commissie Nederlandse Franchise Vereniging (NFV); 
 • Lid van diverse businessclubs in de Haagse regio. 

Recente dossiers

Commerciële contracten en commercial litigation 

Pieter heeft ruime ervaring op het gebied van het opstellen van en adviseren over commerciële contracten. Het gaat daarbij primair om B2B handelscontracten. Het betreft onder andere distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Daarnaast geeft Pieter advies over het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, IT-contracten, een Memorandum of Understanding, Letter of Intent, NDA’s, overeenkomsten van opdracht en algemene voorwaarden. Zijn advies ziet naast het opstellen van deze contracten, ook op het adviseren over een beëindiging daarvan, het (her-)onderhandelen van overeenkomsten en het beoordelen van bestaande contractuele relaties. 

Pieter heeft ook ruime (proces-) ervaring met zakelijke geschillen op het gebied van onder andere aansprakelijkheid op grond van contracten, afgebroken onderhandelingen, nakoming- en schadevergoedingsvorderingen en de uitleg van commerciële contracten. 

Pieter denkt strategisch met de klant mee en verliest het doel niet uit het oog. Vaak kan een geschil worden voorkomen door te onderhandelen of te adviseren. Indien er moet worden geprocedeerd, kan Pieter bogen op ervaring bij de civiele rechter, in kort geding en appel.

Civiel vastgoedrecht 

Pieter heeft ruime ervaring met het opstellen van en adviseren over onder andere koop-/aannemingsovereenkomsten. Het betreft vaak contracten waarop de UAV of UAV-gc van toepassing zijn. Pieter treedt op voor ontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers. Hij heeft daarnaast veel ervaring met bouwrechtelijke geschillen, zowel bij de rechtbank als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

Publicaties van Pieter van Deurzen

Overzicht van publicaties 

 • ORP 2016/42 ‘Schijnconstructies in contractueel perspectief’, samen met G. Barendregt inzake Wet aanpak schijnconstructies; 
 • Noot bij Hoge Raad 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311, JIN 2017 nr. 58 (dwaling bij franchiseovereenkomst, Street One) 
 • Noot bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1356, JIN 2017 nr. 161 (onbevoegde vertegenwoordiging); 
 • Noot bij Hof Amsterdam 29 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3107, JIN 2018 nr. 166 (uitleg franchiseovereenkomst); 
 • Noot bij Hoge Raad 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:345, JIN 2021-4 nr. 66 (devolutieve werking van het appel); 
 • Noot bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:527, JIN 2021-5 nr. 85 (kwalificatie reisovereenkomst, Booking.com); 
Contactgegevens
Mr. P.J.B. (Pieter) van Deurzen

Specialist Vastgoedrecht & Commerciële contracten en commercial litigation & Franchiserecht

Drie zetten vooruitdenken en tegelijkertijd flexibel blijven om de beste oplossing te bereiken: dat is dé uitdaging voor de advocaat.
Pieter van Deurzen
Advocaat, Managing partner

Artikelen van Pieter van Deurzen

Bel Pieter van Deurzen