Rob de Bruin

Rob is na zijn afstuderen en het volgen van de postdoctorale opleiding Ondernemingsrecht in 1988 in dienst getreden bij La Gro Advocaten, waar hij in 1996 als partner in de maatschap is toegetreden. In die jaren en de jaren nadien heeft hij zich in het bijzonder bezig gehouden met zijn specialisme, het ondernemings- en faillissementsrecht. Zijn ervaring in het ondernemingsrecht kon hij tevens aanwenden als voorzitter van het bestuur (2014-2018). Na die bestuursperiode te hebben afgesloten besloot Rob zich mede te verdiepen in een ander rechtsgebied dat zijn grote interesse heeft, het civiele bouwrecht en daartoe heeft hij in 2019 de specialisatie-opleiding afgerond bij het IBR. Inmiddels heeft dit geleid, mede door zijn ruime proceservaring, tot enkele succesvol gevoerde procedures. Rob bouwt met zijn cliënten graag een langdurige relatie op, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Dat betekent voor hem mede dat hij voor zijn cliënten altijd beschikbaar is.

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht
 • Bouwrecht

Achtergrond en nevenactiviteiten

Opleidingen

 • 1985, Erasmus Universiteit Rotterdam (privaatrechtelijke en bedrijfsjuridische afstudeerrichting);
 • Postdoctorale Grotiusopleiding (Ondernemingsrecht);
 • Civiel Bouwrecht (Opleiding Instituut voor Bouwrecht).

Nevenfuncties

 • Bestuursvoorzitter OndernemersFonds Gouda;
 • Lid Raad van Toezicht De Goudse Schouwburg;
 • Vertrouwenspersoon Groene Hart Ziekenhuis.

Recente dossiers

Ondernemingsrecht

 •  Begeleiding bij een management buy-out;
 • Advisering over het oprichten van een holdingvennootschap en het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst tussen de twee aandeelhouders;
 • Advisering over en begeleiding bij bedrijfsovernames;
 • Bemiddeling bij een geschil tussen aandeelhouders en de beëindiging van het samenwerkingsverband;
 • Advisering over en het verlenen van bijstand in procedures rondom aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen;
 • Het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van een inkoopcontract.

Insolventierecht

 • Advisering van een bedrijf in moeilijkheden;
 • Het voeren van een procedure over bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Opgetreden als curator in een door de Haagse Rechtbank uitgesproken faillissementen en kunnen zorgdragen voor een 100% uitkering aan alle crediteuren.

Bouwrecht

 • Behartiging van de belangen van een aannemer in een bouwgeschil, hetgeen heeft geleid tot een vonnis, waarin zijn opdrachtgever werd veroordeeld tot betaling van de volledige aanneemsom, vermeerderd met rente en proceskosten.
Contactgegevens
Mr. R.P. (Rob) de Bruin

Specialist Ondernemingsrecht & Insolventie, financiering en zekerheden

Niet iedere zaak die binnenkomt is uiteraard een gewonnen zaak, maar met het kiezen van de juiste strategie kan de schade vaak aanzienlijk worden beperkt, soms zelfs tot nihil.
Rob de Bruin
Advocaat, Partner
Bel Rob de Bruin