Wouter Vlasveld

Wouter is sinds 2013 advocaat bij La Gro Geelkerken. Vanaf de start van zijn carrière houdt hij zich bezig met het faillissementsrecht. Hij wikkelt als curator faillissementen af, staat curatoren van LGGA bij in de afwikkeling van grotere faillissementen en staat ondernemers bij die – in welke hoedanigheid dan ook – te maken krijgen met een (dreigend) faillissement. In het bijzonder richt Wouter zich ook op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) waarmee noodlijdende ondernemingen een faillissement kunnen voorkomen. Wouter is enthousiast, toegankelijk en houdt ervan zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn.

Specialisaties

 • Faillissementsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Financiering en zekerheden

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting Financieel recht
 • 2011, Universiteit Leiden, afstudeerrichting ondernemingsrecht
 • 2018, Grotius Academie, INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Actief als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Foreholte
 • Redactielid INS Updates Insolventierecht
 • Aspirant-lid Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Recente dossiers

 • Faillissementsrecht: Optreden als curator in faillissementen, aanvragen en begeleiden van faillissementsaanvragen, al dan niet gevolgd door een doorstart, advies aan bestuurders van een failliete vennootschap naar aanleiding van aansprakelijkstelling door een curator en opkomen tegen een faillissementsverklaring.
 • Ondernemingsrecht: Het vestigen van zekerheden en het vastleggen daarvan.
  Incasso van vorderingen (o.a.) met behulp van het leggen van beslagen.
Contactgegevens
Mr. W.T.N. (Wouter) Vlasveld

Specialist Ondernemingsrecht & Insolventie, financiering en zekerheden

De hectiek en dynamiek rondom een (dreigend) faillissement zijn voor alle betrokken heftig en maken zaken onoverzichtelijk. Ik zie het als een uitdaging om duidelijkheid te scheppen en een cliënt door een moeilijke periode te helpen. Er kan vaak meer dan men denkt!
Wouter Vlasveld
Advocaat

Artikelen van Wouter Vlasveld

06 april 2023
WHOA: Rechtbank Amsterdam beantwoordt drie vragen en geeft de praktijk duidelijkheid
Onze kantoorgenoot Wouter Vlasveld becommentarieerde voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) – een online uitgave van M.A.D.Lex – een WHOA-uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In de uitspraak beantwoordt de rechtbank drie vragen die de onderneming die tot een schuldsanering wilde komen aan haar voorlegde.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
29 december 2022
WHOA biedt mogelijkheden voor kwijtschelding van fiscale coronaschulden en NOW-vorderingen
Inmiddels bijna twee jaar geleden is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ingevoerd, – het zal u niet ontgaan zijn. Met deze wet is het mogelijk om – kort gezegd – schulden te saneren via een akkoord met schuldeisers en het akkoord op te leggen aan niet of tegen het akkoord stemmende schuldeisers. Het idee van de WHOA is dat een onderneming zich kan ontdoen van problematische schulden uit verleden om zo te voorkomen dat die schulden leiden tot een faillissement. De onderneming moet (dus) levensvatbaar zijn zonder die grote lening die moet worden afgelost of die grote post aan openstaande huur uit een periode dat het de onderneming minder voor de wind ging. Veel ondernemingen hebben op dit moment te maken met schulden die naar de toekomst toe een probleem (kunnen) vormen voor het voortbestaan van de onderneming. In de jaren 2020 en 2021 hebben veel ondernemingen immers gebruik gemaakt van de overheidsmaatregelen om door die jaren door te komen. Zo is er veelvuldig gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van de fiscus en is er op grote schaal NOW aangevraagd.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
24 augustus 2022
Wouter Vlasveld schrijft noot in de JOR
Voor JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht)  schreef onze kantoorgenoot Wouter Vlasveld een noot onder de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een procedure tussen profvoeballer Stefan de Vrij en zijn management. De vragen die onder andere speelden waren of sprake was van een bemiddelingsovereenkomst en of de makelaar transparant was over zijn rol en financieel belang bij de transfer van De Vrij van Lazio Roma naar Inter Milan.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
11 juli 2022
De jaarrekening; een bron voor steunvorderingen? - Wouter Vlasveld voor HERO
Onze kantoorgenoot Wouter Vlasveld becommentarieerde voor HERO (Herstructurering & Recovery Online) – een online uitgave van M.A.D.Lex – een uitspraak van Rechtbank Rotterdam. In de uitspraak lijkt de rechtbank schuldeisers te hulp te schieten met een overweging over het gebruik van een jaarrekening in een faillissementsprocedure.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
28 april 2022
Aanvrager faillissement krijgt het deksel op de neus in hoger beroep; bezint eer ge begint?
Recent heeft het Hof Den Haag een faillissement in hoger beroep vernietigd. Reden daartoe was dat volgens het hof het vorderingsrecht van de aanvrager van het faillissement niet summierlijk was vast te stellen. Het hof geeft partijen uitdrukkelijk in overweging ten aanzien van hun geschillen – die verder voeren dan de vordering(en) op basis waarvan het faillissement werd aangevraagd – te bezien of een mediationtraject mogelijk is. Het hof formuleert in zijn arrest een aantal voorvragen die partijen kunnen helpen bij de beslissing voort te procederen of (toch) te opteren voor mediation.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
04 april 2022
Einde coronasteunpakket; mogelijkheden voor het saneren van schulden verruimd
Toen twee jaar geleden de coronapandemie ook Nederland bereikte, trok het kabinet vrijwel direct de nodige maatregelen uit de kast om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Er werden verschillende regelingen opgetuigd om ondernemers financieel te steunen en te zorgen dat zij hun rekening konden blijven betalen. Zo kon men tegemoetkomingen krijgen voor de salarissen van het personeel, vaste lasten en hoefden belastingen even niet betaald te worden. Deze regelingen werden breed ingezet en hoewel die regelingen ook veel kritiek kregen, lijken ze hun uitwerking niet gemist te hebben. De afgelopen jaren werden immers historisch weinig faillissementen uitgesproken.
Wouter Vlasveld
Wouter Vlasveld
Advocaat
Bel Wouter Vlasveld