Wouter Vlasveld

Wouter is sinds 2013 advocaat bij La Gro Geelkerken in Leiden. Vanaf de start van zijn carrière houdt hij zich bezig met het faillissementsrecht. Hij wikkelt als curator faillissementen af, staat curatoren van LGGA bij in de afwikkeling van grotere faillissementen en staat ondernemers bij die – in welke hoedanigheid dan ook – te maken krijgen met een (dreigend) faillissement. In het bijzonder richt Wouter zich ook op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) waarmee noodlijdende ondernemingen een faillissement kunnen voorkomen. Wouter is enthousiast, toegankelijk en houdt ervan zaken niet moeilijker te maken dan ze zijn. Ontspannen en zaken nog eens overdenken doet Wouter graag op zijn racefiets.

Specialisaties

 • Faillissementsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Financiering en zekerheden

Achtergrond en nevenactiviteiten

 • 2012, Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting Financieel recht
 • 2011, Universiteit Leiden, afstudeerrichting ondernemingsrecht
 • 2018, Grotius Academie, INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Actief als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Foreholte
 • Redactielid INS Updates Insolventierecht
 • Aspirant-lid Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Recente dossiers

 • Faillissementsrecht: Optreden als curator in faillissementen, aanvragen en begeleiden van faillissementsaanvragen, al dan niet gevolgd door een doorstart, advies aan bestuurders van een failliete vennootschap naar aanleiding van aansprakelijkstelling door een curator en opkomen tegen een faillissementsverklaring.
 • Ondernemingsrecht: Het vestigen van zekerheden en het vastleggen daarvan.
  Incasso van vorderingen (o.a.) met behulp van het leggen van beslagen.
Contactgegevens
Mr. W.T.N. (Wouter) Vlasveld

Specialist Ondernemingsrecht & Insolventie, financiering en zekerheden

De hectiek en dynamiek rondom een (dreigend) faillissement zijn voor alle betrokken heftig en maken zaken onoverzichtelijk. Ik zie het als een uitdaging om duidelijkheid te scheppen en een cliënt door een moeilijke periode te helpen. Er kan vaak meer dan men denkt!
Wouter Vlasveld
Advocaat

Artikelen van Wouter Vlasveld

04 juni 2019
Onbetaalde goederen terugkrijgen van de curator? Leverancier, denk ook aan het recht van reclame!
Het jaar 2019 lijkt vooralsnog het jaar te zijn van de retailfaillissementen. Verschillende (landelijke) ketens zijn de afgelopen maanden op de fles gegaan. Intertoys, Sissy Boy en het in onze regio bekende Via Mio konden het hoofd niet meer boven water houden. Dit betekent een kaalslag voor de winkelstraten, veel ontslagen en leveranciers met onbetaalde facturen. Leveranciers weten hun schade vaak nog te beperken met een beroep op het contractueel vastgelegde eigendomsvoorbehoud. Dit betekent – kort gezegd – dat zij de geleverde goederen kunnen terughalen voor zover die niet zijn betaald door de failliete afnemer. Een beroep op een eigendomsvoorbehoud slaagt echter niet altijd. Soms blijkt het eigendomsvoorbehoud namelijk helemaal niet overeengekomen te zijn. Bijvoorbeeld omdat de algemene voorwaarden waarin het voorbehoud is opgenomen niet (tijdig) zijn overhandigd aan de afnemer.
11 juli 2019
Faillissementsaanvraag: ultieme poging tot betaling
Een wanbetalende debiteur is de gemiddelde ondernemer een doorn in het oog. Wanneer aanschrijven, bellen, langsgaan en soms zelfs (het dreigen met) een procedure geen soelaas bieden, is er nog de faillissementsaanvraag. Ook bij het indienen van een faillissementsaanvraag of bij het verweren ertegen geldt: denk vooruit!
15 oktober 2020
Voorkom een faillissement door deze twee nieuwe wetten
“Het aantal faillissementen stijgt” kopten verschillende media deze week. Dit naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS. Tot die tijd werden er juist laagterecords gebroken qua aantallen faillissementen. Oorzaken daarvan zijn onder andere de steunmaatregelen die het kabinet trof en het door faillissementsrechters gehanteerde beleid om onnodige ‘coronafaillissementen’ te voorkomen. Maar nu ‘de tweede golf’ van het coronavirus rondgaat zou dit zomaar ook kunnen zorgen dat er toch een faillissementsgolf aan komt.
13 februari 2019
Speelgoedwinkelketen Intertoys krijgt uitstel van betaling
De alom bekende speelgoedwinkelketen Intertoys is in zwaar weer beland en heeft op 12 februari 2019 surseance van betaling aangevraagd. Mrs. Berkenbosch en Lensink zijn door de rechtbank Amsterdam aangesteld als bewindvoerders. Volgens het management van de Nederlandse marktleider in speelgoedwinkels is een flinke reorganisatie nodig om Intertoys voor het Nederlandse straatbeeld te behouden. Het management en de bewindvoerders onderzoeken of en hoe zo'n reorganisatie kan plaatsvinden. Vooralsnog blijven de winkels open. De Belgische tak van Intertoys is overigens niet geraakt door de surseance. Meer informatie vindt u in het persbericht van Intertoys naar aanleiding van de surseance van betaling.
01 februari 2021
Insolventierechtelijke coronaregelingen helpen (niet)!
Op 17 december 2020 trad in werking hoofdstuk 2 van de Tijdelijke Wet COVID-19 SZW en JenV. Dit tweede hoofdstuk betreft de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 en heeft als doel het voorkomen van vermijdbare faillissementen en vermijdbaar verhaal op het vermogen van ondernemingen die te kampen hebben met liquiditeitsproblemen die zijn veroorzaakt door de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Kort gezegd voorziet de regeling erin dat op verzoek van een schuldenaar een faillissementsverzoek met twee maanden kan worden aangehouden en verhaalsacties ten aanzien van het vermogen van een schuldenaar kunnen worden geschorst. De regeling vervalt in beginsel per 1 februari 2021, maar kan steeds voor de duur van twee maanden bij koninklijk besluit worden verlengd (zie o.a. HERO 2020 / B-004).
04 februari 2020
Failliet! Of niet?
Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, heeft de failliete persoon of rechtspersoon nog een kans om het vege lijf te redden. Afhankelijk van het antwoord op de vraag of de failliet aanwezig was bij de behandeling van het faillissementsverzoek moet dat gebeuren via verzet of via hoger beroep. Verzet en hoger beroep zijn twee verschillende procedures met hetzelfde doel: vernietiging van het faillissementsvonnis. In deze bijdrage komen de verschillen tussen de procedures aan bod. Een overeenkomst tussen beide procedures is overigens dat u zich moet laten bijstaan door een advocaat.
Bel Wouter Vlasveld