3 december 2018

E-commerce: is uw onderneming klaar voor de nieuwe regels over geoblocking?

Sinds vandaag is de Europese verordening over geoblocking van kracht. De geoblockingverordening verbiedt discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfsplaats of plaats van vestiging in de interne markt bij onlineverkoop. De Europese Commissie ziet deze verordening als een belangrijk onderdeel voor de ‘digital single market’. De inspanningen van de Commissie om tot een digitale markt te komen, leidden eerder al tot onder andere het afschaffen van roamingkosten voor mobiele telefonie binnen de EU.

Geoblocking

Er is sprake van geoblocking als handelaren die in een lidstaat opereren, de onlineverkoop van hun producten of de toegang tot hun online-interfaces (zoals websites of apps) blokkeren of beperken voor klanten uit andere lidstaten die grensoverschrijdende transacties willen verrichten. Voorbeelden van geoblocking zijn het automatisch doorsturen van bezoekers van een website naar de website in het land van bezoeker of door het weigeren van betaalkaarten. Geoblocking kan ook op minder directe manieren voorkomen, bijvoorbeeld door het hanteren van verschillende voorwaarden voor klanten uit verschillende lidstaten.

Wat betekent de nieuwe verordening voor uw onderneming?

De nieuwe verordening verbiedt geoblocking en geodiscriminatie. De verordening ziet op drie verschillende vormen van geoblocking: discriminatie met betrekking tot de toegang tot online-interfaces, discriminatie met betrekking tot de toegang tot goederen en diensten en discriminatie met betrekking tot betaalmiddelen. De verordening houdt het volgende in:

  • Een handelaar mag de toegang tot online-interfaces niet beperken of blokkeren om redenen van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant. Ook het doorgeleiden van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of vestigingsplaats naar een andere website is niet toegestaan. Het moet dus mogelijk zijn om als Nederlandse op een Duitse website producten te bestellen, ook al bestaat ook een Nederlandse versie van die website.
  • Een handelaar mag de toegang tot goederen en diensten niet beperken om redenen van nationaliteit, verblijfsplaats of vestigingsplaats. Dit geldt voor zowel producten als elektronische (bijvoorbeeld online dataopslag of het hosten van een website) en niet-elektronische diensten (het boeken van een hotelovernachting, het kopen van een concertkaartje).
  • Een handelaar mag geen verschillende algemene toegangsvoorwaarden tot zijn goederen of diensten hanteren om redenen die verband houden met nationaliteit, verblijfsplaats of vestigingsplaats van de klant. Dit betekent niet dat handelaren worden verplicht hun producten of diensten in de hele EU te verkopen.
  • Een handelaar mag geen betaalmiddelen weigeren om redenen van nationaliteit, verblijfsplaats of vestigingsplaats. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om creditcards uit bepaalde lidstaten niet te aanvaarden, terwijl creditcards uit andere lidstaten wel worden geaccepteerd. Handelaren blijven wel vrij in de keuze van te accepteren betaalmiddelen.

Het is mogelijk dat handelaren gerechtvaardigde redenen hebben om niet over de grens te verkopen of om te differentiëren in prijs, zoals een registratieplicht bij de belastingautoriteiten, hogere verzendkosten of kosten als gevolg van buitenlands consumentenrecht. Dit is toegestaan zolang geen sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit, maar van objectief gerechtvaardigde beperkingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over geoblocking of wat de verordening betekent voor uw onderneming? Neem vrijblijvend contact op met Karlijn de Groes van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0172-503250 of e-mail k.degroes@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.