25 februari 2019

Aankoop paard blijkt hindernis

Hoe snel moet je de ernst van een probleem inzien? Die vraag beantwoordde de Hoge Raad op 15 februari 2019 in een arrest over een mank paard. De Hoge Raad oordeelde dat de kopers pas nadat zij in een rapport van een dierenarts leerden dat het paard al bij aankoop blijvend geblesseerd was, hoefden te klagen.

Non-conformiteit

De vraag die in de procedure centraal stond, is of het paard non-conform was en wanneer de kopers moesten klagen. De kopers waren consumenten en kochten het dressuurpaard dat zij al bereden, voor € 10.000. Bij de levering op 5 februari 2013 werd het paard gekeurd en geschikt bevonden aan de dressuursport deel te nemen. Daarna openbaarden zich de problemen. Het paard is in de periode van april tot en met juni 2013 meermalen behandeld door een masseur/fysiotherapeut. In juli 2013 bleken de problemen zo ernstig, ook tijdens de training, dat een nader onderzoek door een dierenarts nodig was. In augustus 2013 werd het paard onderzocht en op 24 oktober 2013 bracht de dierenarts zijn verslag uit. Het paard bleek bij aankoop al een ernstige nekblessure te hebben, waardoor het voor kopers niet meer geschikt was. Daarop melden kopers zich bij de verkoper. Kopers stellen dat zij de koop nooit hadden gesloten als ze van deze blessure hadden geweten. Juridisch heet dat dwaling. Zij wensen de koop te vernietigen, wat inhoudt dat zij de koopsom terugkrijgen van de verkoper en het paard terug leveren aan de verkoper.

Maar dan moet je als koper tijdig aan de bel trekken

De kantonrechter en het hof oordelen echter dat de kopers niet tijdig hebben geklaagd. De wet is daar bikkelhard in: als de klacht niet tijdig is geuit, vervallen alle rechten van de koper. Juist vanwege deze harde sanctie wordt niet snel aangenomen dat te laat is geklaagd. De verkoper moet dan aantonen dat hij in zijn bewijsbelangen is geschaad. Daarbij bepaalt de wet dat de consument pas na ontdekking van het gebrek hoeft te klagen en dat de eerste twee maanden na ontdekking van het gebrek niet kan worden verweten dat hij te laat heeft geklaagd. Kopers hadden al moeten klagen bij de verkoper, toen zich in april 2013 de eerste klachten openbaarden. De Hoge Raad is het niet met het hof eens. Het gebrek werd pas ontdekt toen de dierenarts zijn vinger op de zere plek legde in het rapport van 24 oktober 2013. De klacht was dus tijdig geuit. De zaak moet opnieuw inhoudelijk worden behandeld.

De lessen van het arrest en tips

De praktijk kan de volgende lessen uit het arrest trekken:

  • Voor consumenten gaat de klachttermijn pas lopen zodra hij het gebrek heeft ontdekt (dat staat ook al in de wet);
  • Het openbaren van symptomen die op een gebrek kunnen wijzen is niet hetzelfde als het ontdekken van een gebrek;
  • Als zich klachten openbaren, mag de consument de tijd nemen een onderzoek uit te voeren;
  • Voor zakelijke kopers geldt een strenger regime: zij moeten klagen als ze het gebrek hebben ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten ontdekken. Dit betekent zij bij het openbaren van klachten wel al gelijk aan de bel moeten trekken en moeten aankondigen dat een onderzoek gaat volgen;
  • In de klacht en de procedure moet de koper specifiek zijn. De rechter mag slechts de grondslagen onderzoeken die in de procedure worden aangevoerd. Als de koper gebreken vergeet te melden, kan de rechter die niet toetsen.

Een voorzichtig koper doet er goed aan, zodra zich klachten openbaren die ernstig zijn, de verkoper op de hoogte te stellen van de klachten en aan te geven dat een onderzoek wordt ingesteld. Als dat onderzoek is afgerond, moeten de resultaten, vergezeld van een specifieke klacht, aan de verkoper worden meegedeeld. In de procedure moeten alle klachten worden genoemd. Op deze manier kan worden voorkomen dat de rechter een vordering op louter technische gronden afwijst.

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met mr. drs. Jan Spanjaard via telefoonnummer 0172 - 503228 of per e-mail j.spanjaard@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.