Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
18 november 2019

Aanpassingen verkrijging bloot eigendom door erfpachters binnen gemeente Den Haag

Sinds 1 november jl. is het als erfpachter van een woning in Den Haag mogelijk om op een meer eenvoudige wijze het bloot eigendom te verkrijgen in bepaalde gebieden.

Vast bedrag

Van belang is dat de koopprijs van het bloot eigendom nu een vast bedrag is in tegenstelling tot de tot een bepaald percentage van de waarde zoals voor 1 november jl. het geval was. Het vaste koopbedrag wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning en treft u hieronder aan.

Prijscategorie WOZ-waarde (2019)

Bedrag

0 tot 200.000

€ 550

200.00 tot 300.000

€ 950

300.000 tot 400.000

€ 1.300

400.000 tot 500.000

€ 1.850

500.000 tot 700.000

€ 2.200

700.000 tot 1.000.000

€ 3.400

1.000.000 en hoger

€ 5.500

Nu ook in Bezuidenhout, Laakkwartier, Rustenburg en Oostbroek

Verder heeft de gemeenteraad besloten de gebieden waarbij verwerven van het bloot eigendom überhaupt mogelijk is uit te breiden. Dit betreft met name gebieden in het Bezuidenhout, het Laakkwartier en in Rustenburg en Oostbroek.

Aanleiding voor deze wijziging is de wens van het college om in gebieden waarin ruimtelijke ontwikkelingen minder relevant zijn de erfpachters op een eenvoudige wijze de mogelijkheid te geven volle eigenaar te worden. Vanaf 2008 is er reeds actief ingezet op omzetting naar eigendom. Dit is evenwel wegens de lage rentestand en de lage canon de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd. Omdat het toch aantrekkelijk kan zijn voor mensen, zeker met een grondgebonden woning, om ook de bloot eigendom te verkrijgen maakt de gemeente het nu aantrekkelijker om naast de erfpacht de bloot eigendom te verkrijgen door een transparanter kostensysteem door het in rekening brengen van een vast bedrag voor de omzetting van erfpachtrechten naar vol eigendom en de omzetting mogelijker te maken in een groter gebied.

Meer informatie

Heeft u vragen over eigendom en erfpacht? Neem contact op met Coen Verhaegh of een van de andere vastgoedspecialisten van La Gro Geelkerken.