Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
14 april 2020

Aanvulling maatregelen financiering en zekerheden

Na ons webinar in samenwerking met Maasdael Corporate Finance, heeft het kabinet op dinsdag 7 april nieuwe maatregelen aangekondigd en zal bestaande maatregelen verder verruimen, met name met het oog op de (middel)grote bedrijven of de (extern) eigen vermogen gefinancierde bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, waaronder innovatieve bedrijven en startups en scale-ups. Hieronder lichten wij deze voor u toe.

Uitbreiding GO-regeling

Het kabinet heeft besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling (GO-C) toe te voegen.

Het kabinet heeft op 7 april jl.het garantieplafond van de GO verder verhoogd naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro, zie hierboven).

Daarnaast is het maximale garantiepercentage ook verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Uitbreiding BKMB

Tijdens ons webinar hebben we besproken dat de premie voor de bmkb-regeling van 3,9% voor onvrede zorgde, zowel bij banken als bij ondernemers. Daarop heeft het kabinet besloten de premie te verlagen naar 2%.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven

Met name voor bedrijven die moeilijker bij een bank terecht kunnen voor financieringsmogelijkheden zal het kabinet overbruggingskredieten toegankelijk maken voor deze door de coronacrisis getroffen bedrijven. De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen op verzoek van het kabinet deze kredieten verstrekken.

Kleinere non-bancair gefinancierde bedrijven

Qredits zal aanvullend worden ondersteund door de overheid zodat zij overbruggingskredieten tegen een lagere rente kan verstrekken.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Het ministerie van Financiën werkt daarom aan een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverzekeraars niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen.

Tot slot treft niet alleen de overheid maatregelen om de economie te ondersteunen. Daarnaast werken verschillende partijen de ROM’s, Invest-NL en TechLeap.NL aan een gezamenlijk programma gericht op de verstrekking van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups. Zodra daarover meer bekend wordt, informeren wij u.

Webinar: Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis

Wilt u het webinar in samenwerking met Maasdael Corporate Finance terugzien of de presentatie teruglezen? Klik op de onderstaande button.

Webinar: Financieringsmogelijkheden in tijden van crisis