Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
30 maart 2020

Alimentatie en de DGA

Het inkomen van de DGA uit de BV

Om te beoordelen of iemand draagkracht heeft om kinder- of partneralimentatie te betalen, zal het inkomen vastgesteld moeten worden. Bent u een werknemer dan blijkt uw inkomen uit uw jaaropgave en loonstrook.

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap dan ontvangt u salaris uit uw BV. Als DGA, staat het u vrij om binnen de kaders zelf uw salaris vast te stellen. Daarom wordt uw inkomen en dus draagkracht als alimentatieplichtige niet alleen beoordeeld op basis van uw salaris uit de BV maar wordt ook gekeken naar de inkomsten die u in redelijkheid uit de BV kunt verwerven. Ofwel er wordt gekeken naar uw verdiencapaciteit.

Bij de beoordeling daarvan speelt de in de BV behaalde winst een rol. Want die winst zou als extra inkomen in de vorm van dividend of een structurele salarisverhoging aan de DGA uitgekeerd kunnen worden, waardoor de draagkracht om alimentatie te betalen toeneemt.

Winst betekent niet automatisch meer draagkracht

In veel gevallen kan echter niet van de DGA verlangd worden dat de (volledige) winst als extra inkomen aan hem wordt uitgekeerd, waardoor hij meer draagkracht krijgt om alimentatie te betalen. Vaak zal de winst of een deel daarvan gereserveerd moeten blijven voor toekomstige investeringen en/of financiële tegenvallers. De continuïteit van de BV mag vanwege het toekennen van extra inkomen aan de DGA, namelijk niet in gevaar komen. Want zou de BV daardoor "omvallen", staan zowel de alimentatiebetaler als de ontvanger met lege handen.

Wat de DGA kan doen

Als alimentatieplichtige DGA ligt het op uw weg om aan te tonen dat u naast uw salaris geen extra inkomen uit de BV kunt halen. U doet dit aan de hand van de laatste drie jaarrekeningen van de BV. Blijkt daaruit een jaarlijkse winst van de BV, maar bent u van mening dat die winst niet of niet volledig aan extra inkomen voor u als DGA kan worden besteed, dan dient u dit goed te kunnen beargumenteren. Dus alleen de uitspraak dat er ondanks behaalde winst geen ruimte is voor extra inkomen uit de BV, is niet voldoende. Het advies is dan om uw accountant/belastingadviseureen schriftelijke toelichting te vragen met de reden(en) dat de behaalde winst niet als extra inkomen kan worden uitgekeerd.

Het ligt dus op de weg van de DGA en zijn adviseurs om aan te geven welke concrete omstandigheden er zijn in zijn bedrijfsvoering waardoor verhoging van het gebruikelijke salaris niet mogelijk is. Denk aan noodzakelijke investeringen die gepland staan, concrete tegenvallers die te verwachten zijn.Behaalt de BV wel winst, maar heeft een DGA een hoge rekening-courantschuld bij de BV dan is dat meestal ook een indicatie dat een inkomensverhoging niet mogelijk is, omdat daardoor de continuïteit van de BV in gevaar kan komen.

Denk vooruit

Als gevolg van het Corona-virus zullen veel ondernemingen in zwaar weer komen en dat kan wel even duren. Dan is het maar goed dat de BV wat "vet op de botten" en dus vermogen heeft om op in te teren. Ook in dat geval is er geen ruimte om meer inkomen uit de onderneming te halen dan het gebruikelijke salaris. Als u de alimentatiegerechtigde bent dan is bovenstaande natuurlijk ook voor u van belang en kan als checklist dienen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, als DGA of als partner van een DGA, dan kunt u contact opnemen met onze vestiging te Leiden, telefoonnummer 071-5124443 of een e-mail sturen naar familie@lgga.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.