Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
10 juli 2017

Alle Europese aanbestedingen sinds 1 juli 2017 verplicht digitaal

Sinds 1 juli 2017 zijn Nederlandse overheden verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal te laten verlopen. Deze plicht tot E-aanbesteden geldt voor alle opdrachten waarvan de aankondiging op of na 1 juli gepubliceerd wordt.

E-aanbesteden houdt in dat de gehele aanbesteding via elektronische weg wordt uitgevoerd: van de bekendmaking van de aanbesteding tot de gunning. Alle onderlinge communicatie tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer moet elektronisch verlopen. Het staat aanbestedende diensten vrij te kiezen welk digitale platform zij voor hun Europese aanbesteding willen gebruiken. Vanaf uiterlijk 27 november 2018 moeten Nederlandse decentrale overheden ook alle facturen voor de uitvoering van overheidsopdrachten elektronisch factureren (E-factureren).

De verplichting voor aanbestedende diensten om een aanbesteding elektronisch aan te kondigen bestond al langer (art. 18 Aanbestedingswet). Voor Europese aanbestedingen komt daar nu de verplichting bij om de gehele aanbestedingsprocedure elektronisch uit te voeren. Volgens de Europese Commissie leidt E-aanbesteden tot een toegankelijkere, makkelijkere, efficiëntere, goedkopere en transparantere aanbestedingsprocedure.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Karlijn de Groes van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0172-503250 of e-mail kdegroes@lagrolaw.nl.