Interessant voor u

Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
21 november 2019

Ben ik verplicht om aan mediation mee te werken?

Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. U bent dus niet (wettelijk) verplicht om aan mediation mee te werken. Vaak is het echter voor uw juridische positie onverstandig om mediation te weigeren.

De werkgever is verplicht om de bedrijfsarts in te schakelen bij een ziekmelding van een werknemer. Indien de bedrijfsarts oordeelt dat er sprake is van een arbeidsconflict zal hij partijen dan gewoonlijk adviseren om met elkaar in gesprek te gaan om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door middel van mediation. Ligt dat advies er eenmaal, dan is het onverstandig om dat advies niet op te volgen, dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer. Ik leg dat hierna uit.

Re-integratie na ziekte

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ (het nieuwe ontslagrecht) is het een stuk lastiger om tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever heeft er dus belang bij om de relatie met de werknemer te herstellen en de re-integratie succesvol te laten verlopen. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst is immers gedurende 104 weken van ziekte niet mogelijk via het UWV en ook de kantonrechter toetst sinds 1 juli 2015 een ontbindingsverzoek veel strenger aan de wettelijke ontslaggronden. Dan is mediation zeker geen slecht idee. Weigert de zieke werknemer mediation, dan kan de kantonrechter daarmee rekening houden in zijn beslissing.

Arbeidsconflict

Ook als er geen sprake is van ziekte maar wel van een arbeidsconflict, kan mediation een goed idee zijn. De rechter zal immers toetsen of de werkgever er alles aan heeft gedaan om de lucht tussen partijen te klaren. Daaronder valt ook het aanbieden van mediation. Maar ook van de werknemer wordt verwacht dat hij tracht om het conflict op te lossen. Een weigering van mediation is dus vaak voor zowel de werkgever als de werknemer onverstandig, met name als de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Mediator

Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict en geïnteresseerd in mediation? Kim Diepstraten (MfN-registermediator) is u graag van dienst. Zij vindt het een uitdaging om samen met partijen in mediation een strategie uit te zetten en tot een oplossing te komen.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.