2 augustus 2018

'Best Practices Code' voor staatssteun

De Europese Commissie heeft een Best Practices Code voor controle op staatssteun gepubliceerd. De Code moet de Commissie, lidstaten en andere belanghebbenden richtsnoeren geven over staatssteunprocedures. Het doel van de Code is om de effectiviteit, transparantie en voorspelbaarheid van deze procedures te verbeteren.

Moderniseringsprogramma staatssteun

De Best Practices Code for State aid control maakt onderdeel uit van het moderniseringsprogramma van staatssteun van de Europese Commissie. Eerder publiceerde de Commissie onder andere de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de Mededeling betreffende het begrip staatssteun en twee pakketten met besluiten over ‘no effect on trade’. Door het hervormingspakket kunnen lidstaten makkelijker zelf beoordelen of sprake is van staatssteun die moet worden gemeld bij de Europese Commissie en kan bovendien makkelijker steun worden verleend, bijvoorbeeld als de steun economische groei bevordert of als er geen sprake is van een effect op de handel tussen lidstaten. De Europese Commissie kan zich daardoor focussen op gevallen die de interne markt waarschijnlijk verstoren.

De Best Practices Code

De Best Practices Code geeft richtsnoeren over staatssteunprocedures. De Code legt uit hoe staatssteunprocedures in zijn werk gaan en beschrijft de stappen die de Commissie neemt om de effectiviteit, transparantie en voorspelbaarheid van staatssteunprocedures te vergroten. De Code bevat richtlijnen over de wijze waarop de Commissie contact zal opnemen met autoriteiten van lidstaten en hoe deze autoriteiten steunmaatregelen kunnen invoeren die de mededinging niet beperken zonder de Commissie daarover in te lichten. Zo mogen lidstaten de Commissie vragen om bepaalde zaken met prioriteit te behandelen. Daarnaast bevat de Code informatie over hoe de Commissie en de lidstaten samenwerken en hoe klachten over staatssteun door de Commissie worden behandeld. De Code vervangt de Code of Best Practices uit 2009.

De hele Code is hier te lezen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Karlijn de Groes van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0172-503250 of e-mail kdegroes@lagrolaw.nl