Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
15 september 2016

Brief aan Ministerie met reactie op wetsvoorstel over onteigening

De overheid is druk doende om alle regels voor ruimtelijke projecten te bundelen in de Omgevingswet. De Omgevingswet is inmiddels aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer en zal in 2018 in werking treden. Ook de Onteigeningswet zal opgaan in de Omgevingswet. In de wet die inmiddels is aangenomen was het hoofdstuk over onteigening echter nog open gelaten. Inmiddels heeft de wetgever een wetsvoorstel uitgewerkt waarin is aangegeven op welke manier hij de regels over onteigening wil opnemen in de Omgevingswet.

Op 1 juli jl. is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet in consultatie gegaan. Wij hebben in het kader van de consultatieronde een reactie ingediend op het wetsvoorstel, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de gevolgen van het wetsvoorstel voor de rechtsbescherming van grondeigenaren en andere rechthebbenden. Ook hebben we enkele voorstellen voor aanpassing van het wetsvoorstel gedaan.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Marije van Amersfoort. Zij staat u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.