18 juli 2017

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) komt er voorlopig niet!

Op 4 juli 2017 heeft de Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer gedebatteerd over de WKB. De commissie was niet mals in haar kritiek (Verslag EK 2016/2017, nr. 34, item 6) en uitermate kritisch over de twee pijlers van deze wet: overdracht van de kwaliteitsborging van bouw- en woningtoezicht naar de markt en uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer voor het geleverde werk.

Er bestaan niet alleen principiële bezwaren zoals bijvoorbeeld geuit door de Christen-Unie inhoudende dat het borgen van de kwaliteit van bouwwerken en vooral de veiligheid een publiek belang vormt maar ook praktische bezwaren inhoudende dat gemeenten nog niet klaar zijn om de wet toe te passen per 1 januari 2018 en ook de noodzakelijke ICT-voorzieningen nog niet op orde zijn. De CDA-fractie was met name kritisch over de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer die het wetsvoorstel beoogt. Ik schreef daarover eerder in mijn vorige bijdrage over dit wetsvoorstel.

Aangezien de kritiek van de kamer breed was en zowel zag op het publiekrechtelijke deel (de rol van gemeenten en de kwaliteitsborger) als het privaatrechtelijke deel (de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer) zag minister Plasterk de bui al hangen en heeft hij bij brief d.d. 7 juli 2017 (EK, 34 453, G) de kamer verzocht de stemming op 11 juli jl. uit te stellen omdat het kabinet zich beraadt over het wetsvoorstel. Op 11 juli 2017 heeft de kamer besloten de stemming aan te houden.

Er is vanaf 2008 gewerkt aan dit voorstel en het ziet er naar uit dat het voorstel een zachte dood sterft. Of het kabinet Rutte III pakt het voorstel weer op of we horen er nooit meer van.

Meer informatie?
Voor vragen over de WKb kunt u zich wenden tot mr. Hans Turenhout van de sectie Vastgoed en Overheid van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0172-503250 of e-mail jturenhout@lagrolaw.nl.

Zie ook eerdere publicatie "De Wet Kwaliteitsborging in de bouw komt eraan!"