Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
18 mei 2017

Europese Commissie publiceert verslag over e-commerce

In het kader van het streven naar een ‘digital single market’ startte de Europese Commissie in mei 2015 een onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken in de e-commercesector. Op 10 mei 2017 publiceerde de Commissie het sluitstuk van dit onderzoek: het eindverslag over sectoronderzoek naar e-commerce.

In het verslag concludeert de Europese Commissie dat bepaalde praktijken van bedrijven de mededinging beperken door onterecht beperking op de distributie van producten in de EU op te leggen. Die beperkingen kunnen de keuze van de consument verkleinen en lagere onlineprijzen verhinderen, aldus de Commissie.

Trends
De Europese Commissie signaleert enkele trends die in het licht van het mededingingsrecht mogelijk problematisch zijn. Als reactie op de grotere prijstransparantie en prijsconcurrentie hebben fabrikanten getracht meer controle te krijgen over distributienetwerken, om prijs en kwaliteit beter te kunnen controleren. Dit vertaalt zich in een grotere aanwezigheid van fabrikanten op het niveau van de detailhandel en een toegenomen gebruik van overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen fabrikanten en kleinhandelaren (verticale beperkingen), die van invloed zijn op de concurrentie tussen detailhandelaren die hetzelfde merk verkopen (concurrentie binnen een merk).

Beperkingen
Daarbij is met name problematisch dat fabrikanten steeds meer gebruik zijn gaan maken van selectieve distributiestelsels en het toepassen van selectiecriteria. Ook merkt de Commissie op dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van verticale beperkingen om meer controle over de distributie van producten te hebben. Deze beperkingen kunnen diverse vormen aannemen, zoals prijsbeperkingen, beperkingen op de verkoop op online-marktplaatsen, geografische beperkingen op onlineverkoop en online reclame, beperkingen inzake het gebruik van prijsvergelijkingstools en de uitsluiting uit distributienetwerken van louter online opererende marktspelers.

Met betrekking tot de verkoop van digitale inhoud, concludeert de Commissie dat aanbieders vaak gebruik maken van geoblocking. Het verslag brengt ook een aantal licentiepraktijken aan het licht die de ontwikkeling van nieuwe onlinebedrijfsmodellen en -diensten bemoeilijken en daarmee mogelijk de mededinging beperken.

Handhaving
Door dit verslag kan en zal de Commissie gerichter handhavend optreden tegen inbreuken op het mededingingsrecht. In februari 2017 opende de Commissie al drie afzonderlijke onderzoeken naar de hotelbranche, de distributie van videogames voor pc (geoblocking) en prijsstellingspraktijken op het gebied van consumentenelektronica die de mededinging mogelijk beperken.

ACM heeft in een publicatie over toezicht op verticale overeenkomsten (april 2015) aangegeven de resultaten van het onderzoek mee te nemen in haar toezicht op verticale overeenkomsten.

Lees hier het volledige verslag.