9 mei 2017

Fosfaatreductieplan buiten werking gesteld voor melkveehouders

Op 1 maart 2017 is de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 in werking getreden. Het doel van deze regeling is het aantal vrouwelijke runderen te reduceren tot het peil van 2 juli 2015. Als melkveehouders daarin niet slagen, moeten zij een hoge boete betalen. De Regeling heeft voor veel melkveehouders vergaande gevolgen.

Verschillende melkveehouders hebben een kortgedingprocedure aangespannen tegen de Staat om de Regeling Fosfaatreductieplan van tafel te krijgen. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 4 mei jl. geoordeeld dat de Regeling buiten werking wordt gesteld voor de melkproducerende bedrijven die hebben deelgenomen aan het kort geding. De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Regeling een onevenredige last op de melkveehouders legt. De Voorzieningenrechter heeft overwogen dat veel melkveehouders in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd op een door de Staat zelf gestimuleerde manier. De bedrijfsvoering van deze bedrijven wordt volgens de Voorzieningenrechter door de Regeling dusdanig beperkt dat de winstgevendheid van deze bedrijven in vergaande mate wordt aangetast. De Regeling was daarnaast niet voorzienbaar en biedt geen enkele compensatie voor de melkveehouders. Om die reden is sprake van een schending van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM, namelijk een ongerechtvaardigde inmenging in eigendomsrechten van melkveehouders.

Vóór 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen aangegaan?
De uitspraak van de Voorzieningenrechter heeft tot gevolg dat de Regeling niet meer geldt voor de melkveehouders die bij de procedure betrokken waren. Uit het vonnis valt echter af te leiden dat dit ook kan gelden voor andere melkveehouders die vóór 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. Het is de verwachting dat de Staatssecretaris op korte termijn zal reageren op de uitspraak. Als de Regeling voor in stand wordt gelaten, is het waarschijnlijk dat veel andere melkveehouders ook juridische stappen zullen ondernemen. Het is ook mogelijk dat de Staat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Wat deze uitspraak precies gaat betekenen voor (de invoering van) het fosfaatrechtenstelsel is nog niet duidelijk. Wat echter wel vaststaat is dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd. We houden u op de hoogte.

Bent u van mening dat de Regeling ook op u onevenredig zwaar drukt vanwege investeringen die u vóór 2 juli 2015 heeft gedaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, mr. Arjen Doelman, telefoonnummer 0172-503250, e-mail: hdoelman@lagrolaw.nl.