10 december 2018

Foutje gemaakt? Bied een oplossing aan!

Iedere ondernemer zal er weleens mee te maken hebben: bij het uitvoeren van een klus gaat er iets niet goed. Een menselijke reactie is dan in de ontkenning te schieten. Juridisch kan dit verkeerd uitpakken. Daarentegen kan het erkennen van schuld en het aanbieden van schadevergoeding juist de schuldeiser de wind uit de zeilen nemen. Dan moet wel een adequate vergoeding worden aangeboden, leert een arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018.

Wees eerlijk naar uzelf

Indien u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen, heeft uw wederpartij (afnemer of opdrachtgever) nogal wat wettelijke wapens in handen. Zij kan schadevergoeding vorderen en/of de met u bestaande overeenkomst ontbinden. Daartoe is wel vereist dat u in verzuim bent, zoals dat juridisch heet. Verzuim kan dan grofweg op vier manieren ontstaan:

  • U hebt de voor het leveren van de prestatie afgesproken datum laten verstrijken, waardoor het verzuim direct intreedt.
  • U hebt aan uw wederpartij laten weten dat u niet zult presteren, waardoor het verzuim direct intreedt.
  • De nakoming is niet langer mogelijk (bijvoorbeeld doordat de grondstoffen niet meer leverbaar zijn), waardoor het verzuim direct intreedt.
  • U bent door uw wederpartij in gebreke gesteld en hebt niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn alsnog deugdelijk gepresteerd.

Juridisch gezien wordt de mededeling "met deze prestatie is niets mis" gelijkgesteld met de mededeling dat u niet zult presteren, als later blijkt dat de prestatie toch niet deugdelijk was. Tegen beter weten in ontkennen, is dus risicovol. Als u in alle eerlijkheid weet dat de prestatie niet goed was, kan het beste kleur worden bekend: geef toe dat de prestatie niet "je van het" was, beloof herstel en bied een schadevergoeding aan indien vast staat dat de wederpartij schade heeft geleden. Door dat te doen, kan de wederpartij de overeenkomst niet langer ontbinden. De schadevergoeding die moet worden aangeboden, zo leert de Hoge Raad in zijn hiervoor genoemde arrest, ziet niet alleen op de reeds geleden schade, maar ook op te verwachten toekomstige schade.

Het aanbod tot schadevergoeding dwingt direct ook uw wederpartij tot zelfreflectie: is de schade die zij vordert wel zo reëel? Als uw wederpartij het voorstel van de hand wijst en het voorstel wel terecht bleek, verkeert zij in schuldeisersverzuim. Dit betekent dat uw wederpartij geen schadevergoeding kan claimen en haar verplichtingen niet kan opschorten totdat zij een einde maakt aan het schuldeisersverzuim.

Regel het contractueel

Wat een passend aanbod is, geeft de wet niet aan. Dat blijft dus altijd gissen. Om die onzekerheid tegen te gaan, is het verstandig in de overeenkomst met uw wederpartij te regelen wat zij kan verwachten als uw prestatie niet precies is wat uw wederpartij mocht verwachten. Dat scheelt later een hoop juridisch gedoe.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met mr. drs. Jan Spanjaard via telefoonnummer 0172 - 503228 of per e-mail j.spanjaard@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.