Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
19 juli 2017

Geliberaliseerde woning voor middenhuur nieuwe categorie in bestemmingsplan

Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening opnieuw gewijzigd. Gemeenten krijgen met deze wijziging de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen.

De eisen ten aanzien van woningbouw categorieën hebben betrekking op percentages gerelateerd aan het plan – of projectgebied. In het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, moet dan (tenminste) een bepaald percentage van de nieuwbouwwoningen een geliberaliseerde woning voor middenhuur zijn. Op deze wijze kunnen gemeenten (publiekrechtelijk) sturen op middenhuurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens.

Definitie
Een geliberaliseerde woning voor middenhuur wordt in artikel 1.1.1, eerste lid onderdeel j "Bro" (nieuw) gedefinieerd. Het betreft een woning met een aanvangshuurprijs van ten minste € 710,68 (prijspeil 2016) en ten hoogste een in een gemeentelijke verordening bepaalde, jaarlijks te indexeren aanvangshuurprijs, waarbij de instandhouding in die verordening voor tenminste 10 jaar na ingebruikname is verzekerd. De aanvangshuur is de huurprijs (exclusief servicekosten of voorschot voor nutsvoorzieningen) bij de start van de huurovereenkomst.

Sturen op een goede mix
Door gemeenten de mogelijkheid te geven om geliberaliseerde woningen voor middenhuur op te nemen in het bestemmingsplan, krijgt de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente. Aangezien gemeenten deze bepaling per deelgebied in het bestemmingsplan kunnen toepassen, kunnen ze daarmee sturen op een goede mix aan aanbod van (huur) woningen.

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over het Besluit ruimtelijke ordening, neem dan contact op met Diana Winkelhuijzen via telefoonnummer 0172 – 503250 of e-mail hwinkelhuijzen@lagrolaw.nl.