Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
23 december 2019

Handel in tweedehands E-Books verboden

In het lang lopende geschil tussen de Nederlands Uitgeversverbod en Tom Kabinet is eindelijk duidelijkheid gekomen op de vraag of het doorverkopen van een e-book is toegestaan.

Op 19 december 2019 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de eigenaar van een legaal gedownload exemplaar van een e-book het niet mag door verkopen. Eerder oordeelde het Hof van Justitie in de zaak UsedSoft/Oracle dat het was toegestaan om software door te verkopen, als het ging om (gedownloade) software waarbij een gebruiksrecht was verkregen voor onbepaalde tijd.

Het Hof van Justitie vindt uiteindelijk dat een e-book niet gelijk is aan software omdat het computerprogramma ondergeschikt is aan de inhoud van het e-book. Daarbij komt het Hof van Justitie tot het eind oordeel dat de verkoop van een eerste exemplaar van een e-book geen distributie oplevert die leidt tot uitputting van het recht op het e-book. Volgens het Hof van Justitie is die handeling een “mededeling aan het publiek” en die handeling is niet voor uitputting vatbaar.

Deze uitspraak betekent dat e-books niet mogen worden doorverkocht door Tom Kabinet. Nu deze uitspraak er ligt, is er ook meer duidelijkheid over de vraag hoe het zit met doorverkoop van films en muziek.

Contact

Vragen over intellectueel eigendom? Neem contact op met La Gro Geelkerken Advocaten, mr. Benjamin Niemeijer via telefoonnummer 0172-503250 of per e-mail b.niemeijer@lgga.nl.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.