Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
7 mei 2014 | Publicatie
Door: Adriaan Norenburg

Het alcoholslotprogramma niet meer voor beroepschauffeur met rijbewijs C/D

Sinds december 2011 legt het CBR indien sprake is van rijden onder invloed met een promillage hoger dan 1,3 promille (voor beginnend bestuurders 1,0 promille) verplichte deelname aan het alcoholslotprogramma op. Het alcoholslotprogramma duurt (tenminste) 2 jaar en de kosten hiervoor bedragen ca. € 4.000,--. Indien de bestuurder niet aan het alcoholslotprogramma kan of wil meewerken wordt het rijbewijs voor de duur van 5 jaar ongeldig verklaard.

Als gevolg van een beleidskeuze bij de invoering van het alcoholslotprogramma kan het alcoholslot vooralsnog uitsluitend in een personenauto worden ingebouwd en kan dus uitsluitend met een rijbewijs voor de categorie B aan het alcoholslotprogramma worden deelgenomen. Gedurende de looptijd van het alcoholslotprogramma worden de rijbewijzen voor de overige categorieën (A, C, D en E) dan ook ongeldig verklaard. Hiertegen is sinds de invoering van het alcoholslotprogramma door onder andere advocaten en rechters veel kritiek geuit.

Gevolg van deze beleidskeuze was immers dat met name beroepschauffeurs die afhankelijk zijn van hun rijbewijs C of D zwaarder worden getroffen door het alcoholslotprogramma dan andere bestuurders. Deze beroepschauffeurs kunnen gedurende de looptijd van het alcoholslotprogramma hun beroep niet meer uitoefenen en verliezen in veel gevallen hun baan.

Met invoering van een wijziging in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 per 24 april 2014 heeft de minister gehoor gegeven aan deze kritiek. Vooruitlopend op het openstellen van de mogelijkheid het alcoholslot ook in vrachtwagens en bussen in te bouwen, en dus met deze voertuigen aan het alcoholslotprogramma deel te nemen, zal aan de beroepschauffeur die voor zijn inkomen afhankelijk is van het rijbewijs voor de categorieën C1, C, D1 of D geen alcoholslotprogramma worden opgelegd. Dit geld eveneens voor bestuurders met een rijbewijs voor deze categorieën met een code 95 of die in dit kader nascholing volgen.

Aan deze bestuurders zal in beginsel een Educatieve Maatregel Alcohol worden opgelegd, dan wel zal, indien zij niet voor een dergelijke maatregel in aanmerking komen, een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden ingesteld.

Deze voorlopige regeling geldt voor alle zaken waarin sinds 24 april 2014 een te hoog ademalcohol promillage is vastgesteld, dan wel voor de zaken van eerdere datum waarin door het CBR nog geen beslissing is genomen.

De vraag rijst of beroepschauffeurs aan wie voor 24 april 2014 een alcoholslotprogramma is opgelegd en die tevens voldoen aan de nieuwe uitzonderingsregel, ook met succes een beroep op deze nieuwe regeling ten aanzien van het alcoholslotprogramma kunnen doen. Hoewel de aangepaste regeling hiervoor in beginsel geen mogelijkheden biedt, bestaat de kans dat de rechter desgevraagd zal oordelen ook voor deze gevallen het alcoholslotprogramma buiten toepassing moet worden gelaten.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met Adriaan Norenburg van La Gro Advocaten via telefoonnummer 0348-418780 / 06-51322163 of e-mail anorenburg@lagrolaw.nl.