Top 3 gezochte pagina's

Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
30 oktober 2018

Let op bij beëindiging van samenhangende overeenkomsten

Het enkele feit dat één van twee samenhangende overeenkomsten tot een einde is gekomen, brengt niet direct met zich mee dat de andere overeenkomst is beëindigd, zo oordeelt de Hoge Raad. Een enkele verwijzing naar de samenhang is onvoldoende. Wees dus voorzichtig!

Samenhangende overeenkomsten

Samenhangende overeenkomsten zijn twee of meerdere overeenkomsten die sterk met elkaar verweven zijn en beogen meerdere rechtsverhoudingen te regelen. Een zogeheten ‘vendor-loan’-constructie is hiervan een goed voorbeeld. Bij deze constructie verstrekt een verkoper van aandelen een geldlening aan de koper, waarmee de koopsom wordt betaald. Een ander veelvoorkomend voorbeeld is de franchiseovereenkomst. Bij een franchiseovereenkomst is het niet ongebruikelijk dat de franchisegever tevens verhuurder is van het pand waarvan de franchisenemer gebruik maakt om zijn activiteiten te ontplooien.

Gevolgen oordeel Hoge Raad

De aanpassing, wijziging of beëindiging van één van de samenhangende overeenkomsten kan gevolgen hebben voor de andere overeenkomst(en). Wel maakt het oordeel van de Hoge Raad duidelijk dat de samenhang op zichzelf niet genoeg is om hier vanuit te gaan. Daarvoor is meer nodig. Om eventuele discussies te vermijden is het dan ook handig om – naast het uitdrukkelijk bedingen van samenhang tussen de overeenkomsten – contractueel te bedingen dat als één van de overeenkomst(en) (feitelijk) komt te eindigen, dit gevolgen heeft voor de andere overeenkomst(en). Het omgekeerde is ook eenvoudig te realiseren: het wegschrijven van samenhang of de gevolgen.

Contact

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met mr. Fabio Canovai of mr. drs. Jan Spanjaard van sectie contractenrecht via telefoonnummer 0172 - 503250 of per e-mail f.canovai@lgga.nl of j.spanjaard@lgga.nl.