Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
2 december 2019

Mediation: wat zijn de spelregels?

Mediation is een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen in plaats van het conflict uit te vechten voor een rechter. De afgelopen jaren wordt mediation steeds vaker ingezet bij zakelijke verhoudingen, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.

Uitgangspunt bij mediation is dat partijen uiteindelijk zelf tot een oplossing van hun probleem komen. De mediator treedt daarbij op als neutrale bemiddelaar en is dus niet partijdig. De mediator zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de werknemer hun zegje kunnen doen en dat alles wat besproken moet worden ook daadwerkelijk aan de orde komt. De oplossing die is bedacht door partijen moet toekomstbestendig zijn, dat wil zeggen dat de werkgever en de werknemer over 2 jaar nog steeds tevreden zijn met het resultaat van de mediation. Ook hier ligt een taak voor de mediator.

Mediationtraject

Stel u overweegt om een mediationtraject in te gaan, hoe gaat dit in zijn werk? Als eerste wordt er gezamenlijk een mediator gekozen. Kijk daarbij of de mediator gecertificeerd lid is van de MfN (Mediatorfederatie Nederland). Deze mediators hebben een opleiding gevolgd en moeten aan kwaliteitseisen voldoen.

Mediationovereenkomst

Voordat de mediation echt van start gaat, wordt aan de werkgever en de werknemer gevraagd om een mediationovereenkomst te ondertekenen. In deze mediationovereenkomst staan de spelregels voor de mediation beschreven. Belangrijke punten zijn:

  • Vrijwilligheid: partijen nemen vrijwillig deel aan de mediation;
  • Vrijblijvendheid: uit hetgeen wordt gezegd en/of aan voorstellen wordt gedaan tijdens de gesprekken volgen geen verplichtingen;
  • Verplichtend: partijen verplichten zich om zich serieus in te spannen voor een oplossing;
  • Vertrouwelijkheid: de mediation is vertrouwelijk;
  • Vuren staken: partijen staken het vuren, de strijdbijl wordt gedurende de mediation begraven, een eventuele procedure wordt uitgesteld.

Mediationgesprek

Nadat de mediationovereenkomst is getekend, vindt er een gesprek plaats. Zeker het eerste gesprek kan spannend zijn. Wellicht is het een tijd geleden dat u face to face contact met elkaar heeft gehad en zijn de standpunten over en weer verhard. Het eerste gesprek gaat vaak over de vraag 'wat is er gebeurd?' en 'wat is voor jullie belangrijk?'. De vervolggesprekken spitsen zich meer toe op de uiteindelijke oplossing van het probleem.

Een mediationgesprek moet een 'open sfeer' kennen. Juist doordat partijen zelf met oplossingen komen en die ideeën over en weer uitwisselen, ontstaat er ook weer vertrouwen. Vaak blijkt tijdens de gesprekken dat bepaalde aannames over de ander niet kloppen en komt er uiteindelijk begrip voor elkaars situatie. De mediator maakt van de gesprekken een verkort verslag voor partijen. Soms krijgen partijen van de mediator 'huiswerk' mee, bijvoorbeeld om bepaalde zaken uit te zoeken of na te denken over genoemde oplossingen.

De afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Pas als deze overeenkomst is getekend, zijn de gemaakte afspraken bindend. Als er geen afspraken zijn gemaakt, dan geeft de mediator dat aan. Daarna wordt de mediation afgesloten.

Mediator

Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict en geïnteresseerd in mediation? Kim Diepstraten (MfN-registermediator) is u graag van dienst. Zij vindt het een uitdaging om samen met partijen in mediation een strategie uit te zetten en tot een oplossing te komen.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.