15 mei 2017

Ministerie van Economische Zaken in hoger beroep tegen uitspraak Fosfaatreductieplan

Staatsecretaris Martijn van Dam heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat na overleg met onder andere de zuivelsector, de diervoederindustrie en de Rabobank besloten is in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep betreft een zogenaamd spoedpappèl. De reden voor een spoedappèl is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

Volgens het Ministerie is het oordeel van de rechtbank dat de regeling disproportioneel uitpakt voor de betreffende melkveehouders, aanvechtbaar. Het Ministerie meent voorts dat de regeling voorzienbaar was voor alle melkveehouders. Van Dam heeft tevens een waarschuwing gegeven aan bedrijven die niet geprocedeerd hebben. Voor hen geldt de regeling onverkort.

De uitkomst van het spoedappèl is van groot belang voor het voortbestaan van de regeling. Indien de betreffende melkveehouders in hoger beroep wederom in het gelijk worden gesteld, kan dat betekenen dat de regeling op losse schroeven komt te staan. Bovendien zal dat ongetwijfeld consequenties hebben voor (de invoering van) het fosfaatrechtenstelsel.

Als u vragen heeft over consequenties van de regeling voor uw bedrijf en/of over het hoger beroep dat is ingesteld, neem dan vrijblijvend contact met ons op, mr. Arjen Doelman, telefoonnummer 0172-503250, e-mail: hdoelman@lagrolaw.nl.