Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
25 januari 2018

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018-2019

Afgelopen december heeft de Europese Commissie de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekendgemaakt. De nieuwe drempelbedragen gelden voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,- (decentrale overheden).

Indien de geraamde waarde van een opdracht de Europese drempelwaarde overschrijdt of gelijk is aan deze drempelwaarde, moet de opdracht in beginsel Europees worden aanbesteed. De Europese Commissie stelt de drempelbedragen elke twee jaar opnieuw vast. Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. De bedragen zijn exclusief btw.

Er bestaan geen nationale drempelbedragen. Wel zijn in de Gids Proportionaliteit handvatten gegeven voor het kiezen van een aanbestedingsprocedure.

De nieuwe drempelbedragen zijn de volgende:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Werken: € 5.548.000,- (voorheen € 5.225.000,-)

Leveringen en diensten voor centrale overheid: € 144.000,- (voorheen € 135.000,-)

Leveringen en diensten voor decentrale overheid: € 221.000,- (voorheen € 209.000,-)

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken: € 5.548.000,- (voorheen € 5.225.000,-)

Dienstenconcessies: € 5.548.000,- (voorheen € 5.225.000,-)

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

Werken: € 5.548.000,- (voorheen € 5.225.000,-)

Leveringen en diensten: € 443.000,- (voorheen € 418.000,-)

Zie voor een volledig overzicht van de drempelbedragen de verordeningen voor het vaststellen van de drempelbedragen voor opdrachten, concessieopdrachten, speciale sectoren en defensie.