Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
29 juni 2020

NOW 2.0: tekst van de regeling is bekend gemaakt

Op 22 juni jl. is de tekst van de NOW 2.0 bekend gemaakt. In de kamerbrieven van 20 en 28 mei 2020 is al op hoofdlijnen omschreven hoe de regeling NOW 2.0 eruit zou gaan zien. De uiteindelijke tekst komt – op één punt na – overeen met hetgeen reeds in de kamerbrieven was aangekondigd.

Belangrijkste verschillen van NOW 2.0 ten opzichte van NOW 1.0:

  • Het subsidietijdvak wordt verlengd van 3 maanden naar 4 maanden;
  • De loonsom voor het tweede subsidietijdvak wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom over maart 2020;
  • De forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Meer lezen over de belangrijkste wijzingen? In het eerdere artikel “Verlenging NOW regeling” d.d. 22 mei jl. ging Annemiek Varkevisser in op de hoofdpunten van de nieuwe regeling.

De nieuwe voorwaarden van NOW 2.0:

  • Bij gebruikmaking van de verlenging van de NOW mag een bedrijf dat een definitieve subsidie van 125.000 EUR of meer of een voorschot van 100.000 EURO of meer ontvangt over 2020 geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen en geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren;
  • Er geldt een inspanningsverplichting tot om- en bijscholing van werknemers;
  • Bij grotere ontslagaanvragen zal een korting van 5% op de uiteindelijke NOW-subsidie worden toegepast indien de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. De extra korting wordt niet toegepast indien er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers);
  • In afwijking van hetgeen op 20 mei jl. is aangekondigd hoeft de werkgever die zowel aanspraak maakt op NOW 1.0 als NOW 2.0 de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen.

Webinar “NOW 2.0: Hoe nu verder?

Op dinsdag 30 juni om 15.00 bespreken wij tijdens ons
webinar de bovenstaande uitbreidingen en aanpassingen van de
regeling NOW 2.0. Daarbij is alle ruimte voor u als werkgever om uw vragen te
stellen. Geïnteresseerd? Meld u gratis aan !

Inschrijven voor de webinar

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Voor vragen kunt u contact opnemen met Michelle Collins, of een van onze andere specialisten. Zij staan u graag te woord.

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gesteld van onze artikelen en gratis kennissessies? Schrijf u dan hier in voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.