Contact

  • Bel 0172 503 250
  • Routebeschrijving
Bezig met zoeken...
7 augustus 2017

Omgevingswet opnieuw uitgesteld

In een interview met Binnenlands Bestuur heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) aangegeven dat de geplande ingangsdatum per 1 juli 2019 van de Omgevingswet (opnieuw) niet wordt gehaald. Er is nog geen uitsluitsel over de nieuwe datum van inwerkingtreding. Het kabinet zal daarover deze zomer een definitief besluit nemen.

De vertraging wordt veroorzaakt door de complixiteit van de ministeriele regelingen en de vier aanvullingsweten die meer tijd vergen dan vooraf ingeschat. Het uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteinde einddatum van de transitie in 2029.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Evelien Braad, tel: 0172 - 503250, e-mail: ebraad@lagrolaw.nl.